Oppfølgings-behandling av pasienter med nakkesmerter

Studiens tittel

Clinical indicators for recommending continued care to patients with neck pain in chiropractic practice: a cohort study.

Forfattere: Birgitte Lawaetz Myhrvold, Nina K Vøllestad, Pernille Irgens, Hilde Stendal Robinson & Iben Axén
Link: DOI: 10.1186/s12998-023-00507-y


Sammendrag

Vi undersøkte kliniske indikatorer som ‘tidligere smerteepisoder’, ‘tidligere langvarige smerter’ og ‘bedring etter initial behandling’ som kiropraktorer bruker for å anbefale oppfølgingsbehandling (maintenance care) til pasienter med korsryggsmerter. Dette ble gjort i en gruppe pasienter med nakkesmerter for å se om de samme kliniske indikatorene var assosiert med anbefaling om oppfølgingsbehandling utover 4 uker, og om denne anbefalingen var avhengig av kiropraktorens personlige karakteristika som alder, kjønn, utdannelsessted og antall år i praksis. Vi undersøkte også om antall kliniske indikatorer hadde innflytelse på behandlingsanbefalingen.

Metode

Studien inkluderte 172 pasienter som søkte behandling for en ny episode av nakkesmerter hos kiropraktorer i Norge. Pasientene fikk vanlig behandling fra kiropraktorene. Vi analyserte sammenhengen mellom kliniske indikatorer og anbefalinger om oppfølgingsbehandling, samt om kiropraktorenes personlige karakteristika påvirket denne anbefalingen. Vi brukte krysstabeller for å undersøke hvordan antallet tilstedeværende indikatorer påvirket anbefalingen om oppfølgingsbehandling.

Resultater

Resultatene viste at ‘tidligere langvarige nakkesmerter’ var den mest betydningsfulle kliniske indikatoren for anbefaling om oppfølgingsbehandling 4 uker etter initial behandling. Kiropraktorens personlige karakteristika var ikke assosiert med denne anbefalingen. Hos pasienter med alle tre kliniske indikatorer til stede, ble 39 % anbefalt oppfølgingsbehandling. Når to og en indikator var til stede, var prosentandelen av de som ble anbefalt oppfølgingsbehandling 25 % og 10 %.

Konklusjon

Kiropraktorene prioriterte pasientenes smertehistorie, spesielt langvarige smerter, når de ga anbefalinger om oppfølgingsbehandling etter 4 uker, uavhengig av kiropraktorens personlige karakteristika. Dette skiller seg fra tidligere identifiserte indikatorer for maintenance care hos pasienter med korsryggsmerter.

Studiens betydning for klinisk praksis

Studien viste at ‘tidligere langvarige smerter’ var den mest betydningsfulle faktoren for om kiropraktorer anbefalte oppfølgingsbehandling utover 4 uker hos pasienter med nakkesmerter. Kiropraktorenes personlige karakteristika påvirket ikke disse anbefalingene, noe som antyder at de la vekt på pasientens smertehistorie uavhengig av sin egen bakgrunn.
Resultatene har relevans for klinisk praksis, da de gir innsikt i hvilke faktorer som spiller en rolle i kiropraktorenes beslutninger om oppfølgingsbehandling. Dette vil også hjelpe pasientene med informasjon om hva som påvirker behandlingsanbefalinger, slik at de kan ta mer informerte beslutninger angående sin egen behandling.

Similar Posts