«Antall dager med plagsom smerte» ̶ en validitets-studie

Original tittel:

Exploring the outcome “days with bothersome pain” and its association with pain intensity, disability, and quality of life.

Link: Exploring the outcome “days with bothersome pain” and its association with pain intensity, disability, and quality of life (degruyter.com)


Studiens resultat og betydning for forskning

Utfallsmålet «dager med plagsomme smerter» hadde moderat samtidig validitet («concurrent validity») og var assosiert med smerteintensitet, funksjonsnedsettelse og livskvalitet. Det var forskjell i hvordan pasienter med korsryggsmerter og kvinner med bekkenleddsmerter tolket og rapporterte utfallsmålet. Studien viser at utfallsmålet er godt egnet til å fange kompleksiteten i smerte hos pasienter med muskelskjelettplager.

Kort sammendrag

Smerte er komplisert, subjektiv og påvirket av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. De vanligste utfallsmålene brukt i forskning på muskelskjelettplager er grad/intensitet av smerte, funksjonsnedsettelse og livskvalitet. I de senere årene har flere studier har brukt utfallsmålet «antall dager med plagsomme smerter» som et mål på hvordan muskelskjellettplagene påvirker pasienten både i forhold til funksjon og intensitet.
Målet med denne studien var å undersøke samtidig validitet («concurrent validity») for utfallsmålet «antall dager med plagsomme smerter» ved å undersøke sammenhengen med smerteintensitet, funksjonsnedsettelse og livskvalitet.

Data fra to tidligere studier ble brukt. Den første studien var fra Sverige og inkluderte 302 pasienter med korsryggsmerter i en oppfølgingsstudie på vedlikeholdsbehandling hos kiropraktor. Den andre studien var fra Norge og inkluderte 170 kvinner med bekkenleddsmerter i svangerskapsuke 18 og 80 kvinner med bekkenleddsmerter i svangerskapsuke 30.

For pasientene med korsryggsmerter var det moderat korrelasjon mellom smerteintensitet, funksjonsnedsettelse og livskvalitet, og «antall dager med plagsomme smerter». I populasjonen med kvinner med bekkenleddsmerter var denne korrelasjonen svakere. Regresjonsanalyse viste at «antall dager med smerter» ble best beskrevet av smerteintensitet for pasientene med korsryggsmerter, og av smerteintensitet, funksjonsnedsettelse og livskvalitet blant kvinnene med bekkenleddsmerter.

Similar Posts