Ønsker du å bli forsker?


Det er mange måter å bli involvert i forskning på. Som kliniker kan man være med å samle inn data eller man kan ha små forskningsprosjekter tilknyttet klinisk arbeid. For de som ønsker å drive med forskning som hovedgesjeft er en ph.d utdanning grunnstenen for en slik karriere.  Det er høyskoler og universiteter som gir slik utdanning.

Av og til utlyser forskningsmiljøer stillinger for ph.d kandidater. Da er tema og prosjektbeskrivelsen allerede utformet og den aktuelle søker blir ansatt for å gjennomføre det som allerede er bestemt. Det kan være en god og ofte enkel måte å komme igang med forskning.  Som utdannet kiropraktor vil det generelt være få muligheter for dette, men de finnes.  

For å gjennomføre en ph.d utdanning er det 4 hovedelementer som må på plass.

1.

Du må ha et tema å forske på

2.

Du må ha godkjente veiledere som kan bistå deg i utforming og gjennomføring av prosjektet.

3.

Du må ha finansering og det må søkes om støtte til prosjektet, som regel til flere ulike instanser.

4.

Du må bli tatt opp på et ph.d program ved et av universitetene eller høyskolene.

Å få alle de fire punktene over på plass er ikke alltid like lett, men det lar seg gjøre.
ELIB har som oppgave nettopp å hjelpe potensielle forskere med å få alle disse 4 tingene på plass.  
Ta kontakt med oss tidlig i dine planer om forskning slik at vi kan avklare om vi kan hjelpe deg på veien.

Ulike universitet

De forskjellige universitetene  kan ha litt forskjellige organisering og opptakskrav til sin ph.d.-utdanning.
Nedenfor finner du linker til de mest aktuelle universitetene.  Her finnes mye god informasjon om krav og hvordan det fungerer.

Hvis jeg vil gjøre dette selv?

 • Du må ha en master-grad 
 • Du må ha et tema å forske på 
 • Du må ha godkjente veiledere som kan bistå deg i utforming og gjennomføring av prosjektet. 
 • Du må ha finansering og det må søkes om støtte til prosjektet, som regel til flere ulike instanser. 
 • Du må bli tatt opp på et ph.d program ved et av universitetene eller høyskolene. 

Kan ELIB hjelpe meg?

ELIBs formål er bl.a. å stimulere forskningsvirksomhet. Det gjør vi på flere måter 

 • Nettverksmøter (2 om året) der forskere, stipendiater og forskerspirer møtes og jobber med et tema 
 • Informasjon på nettsiden med linker 
 • Forskerportrett på nettsiden med gode råd 
 • Webinar om å bli forsker 
 • Pågående forsknings-prosjekter der man kan hjelpe til med pasient-rekruttering, testing mm. 
 • Tips om relevante kurser, stillinger mm. 

Masteroppgave

ELIB kan bidra med hjelp dersom du ønsker å publisere din masteroppgave. Forskere tilknyttet ELIB kan også ha data som kan være egnet til en masteroppgave. En av våre forskere vil da kunne fungere som veileder sammen med veiledere på ditt universitet.

Ta også gjerne kontakt med ELIB dersom du kan tenke deg en forskerkarriere etter endt kiropraktorutdannelse.