Kategoriarkiv: Forskere

Bli bedre kjent med forskerne våre

Ann-Christin ble tildelt STAMIs forskertalentpris for 2021

Stor gratulasjon til ELIB-stipendiat Ann-Christin Sannes som har fått STAMIs forskertalentpris for 2021. Dette lover godt for videre kompetansebygging i ELIB!

Fra STAMI ble følgende sagt:

Forskertalentprisen 2021 tilfaller en person som på en systematisk og effektiv måte har arbeidet med et doktorgradsprosjekt ved instituttet, hvor man søker å forene kunnskap fra flere fagområder. Vedkommende har vist både stor grad av selvstendighet, engasjement og progresjon, og er av fåtallet doktorgradskandidater i Norge, og på STAMI, som ser ut til å fullføre innenfor normert tid med god margin. Den senere tiden har vedkommende benyttet frihetsgrader i tilgjengelig tid til å få opplæring i, og sette seg inn i, noen av de mere basale biologiske metodene som er blitt benyttet i prosjektet. Vedkommende har også, bl.a. gjennom dette, bidratt til en positiv og god kultur på sin gruppe som gir grobunn for faglig vekst og utvikling. Publikasjonene fra prosjektet er blitt publisert i gode tidsskrifter.

Kiropraktorprofesjonen kan smykke seg med nok en doktorgrad!

Stefan Malmqvist fikk nylig godkjent sin doktorgrad med navn «The prevalence, implications and clinical course of pregnancy related pelvic girdle pain». Vi gratulerer Stefan så mye med vel gjennomført disputas!

Sammendrag av avhandlingen

• pelvic girdle pain (PGP) can cause major impairment of a pregnant woman’s health
and well-being, as well as constituting a burden to society as a frequent and major
cause of sick leave.
• PGP affects a pregnant woman’s activities of daily life, revealing unexpected
differences in tolerance for pain among those who did not take sick leave.
• women who took less sick leave demonstrated higher pain tolerance, which was
associated with their level of education and their situation and/or posture at work.
In addition, it demonstrated that:
• if both ASLR and P4 tests are positive mid-pregnancy, persistent and bothersome PGP
can be expected for more than five days each week throughout the remainder of the
pregnancy.
• the number of days each week with bothersome pelvic pain increases for every
additional pregnancy.

Klinisk relevans
Clinicians need to be aware of the potential risk factors for PGP identified in this project, i.e.,
less education, a heavy workload and dissatisfaction with one’s work.
Moreover, the application of active straight leg raise (ASLR) and posterior pelvic pain
provocation (P4) tests to assess the likelihood of persistent PGP will help the caregiver,
together with his/her patient, design a treatment plan that can alleviate the pain involving, e.g.,
exercise, management of stress and a reduced workload.

Intervju med stipendiat Pernille Irgens

Hvorfor ble du interessert i forskning?
Jeg var helt sikker på at jeg aldri skulle forske etter masteroppgaven, men da jeg flyttet tilbake til Norge etter mange år i utlandet, jobbet jeg med Lise Lothe og Tim Raven. Plutselig var jeg meldt på ELiB sitt Forskerverksted i Stavanger, og ble inspirert til å skrive en protokoll for potensiell doktorgrad. Det ble ikke noe av det emnet, men det var lærerikt å gå gjennom prosessen og se hvor vanskelig det er å gjøre helt alene. Men jeg likte prosessen vi gikk gjennom på Forskerverkstedet. Det å kunne stille et klinisk spørsmål, og ende opp med et prosjekt. Kanskje aller viktigst, hvor vanskelig det er å gå fra spørsmål til svar, og hvor mange faktorer som «stopper» deg på veien. Det jeg trodde burde være lett å få svar på, ble etterhvert klart at var nærmest umulig å få svar på. Nysgjerrigheten på hvordan man likevel kunne få et svar som kunne brukes var nok det som trigget meg mest.

Les videre

Intervju med Iben Axén

Iben Axén, førsteamanuensis ved Institute of Environmental Medicine på Karolinska Institutet og forskningsleder i ELiB, har svart oss på spørsmål vi stilte henne. I tillegg til å bli litt bedre kjent med Iben er det også flere gode tips verdt å få med seg!

Les videre