Stilling som forskerassistent i 20 %-stilling i 6 måneder knyttet til prosjektet NOCHI (NOrwegian CHIropractors) 

 ELIB lyser ut stilling som forskerassistent i 20 %-stilling i 6 måneder knyttet til forskningsprosjektet NOCHI – ekstern kommunikasjon. 

 Forskningsprosjektet NOCHI – ekstern kommunikasjon 

NOCHI – ekstern kommunikasjon skal undersøke hvordan norske kiropraktorer kommuniserer med annet helsepersonell og andre relevante aktører i helsevesenet. Målet er å kartlegge hvordan, med hvem og hvorfor kiropraktorene kommuniserer og om det finnes faktorer knyttet til kiropraktoren eller pasienten som har sammenheng med slik kommunikasjon. Studien vil i tillegg forsøke å kartlegge fasilitatorer og barrierer for ekstern kommunikasjon. 

Forskningsassistentens arbeidsoppgaver i prosjektet

 • Rekruttering:
  Hjelpe til med å rekruttere kiropraktorer til studien.
  Gjennomføre informasjonsmøter som webinar med aktuelle deltakere.
  Ha kontakt med NKFs regionsledere.
  Ha oversikt og sende invitasjonsmail til kiropraktorer i forbindelse med oppstart av datainnsamling.
 • Administrere gavekort til kiropraktorer som bidrar med data i studien.
 • Datainnsamling:
  Sende påminnelser og følge opp deltakerne i forbindelse med datainnsamling.
  Vaske data som er samlet inn.
 • Være kontaktperson for deltakerne i forbindelse med spørsmål om studien.
 • Delta i diskusjoner og skrivearbeid av manuskript
 • Delta på høstkongressen 2024 for promotering av prosjektet
 • Delta på ukentlige NOCHI-møter via zoom.

Det er forventet å bruke 1 time daglig på arbeid i prosjektet. Øvrig arbeidstid er fleksibel.

Vi søker deg som har

 • mastergrad/hovedfag (120 stp/ECTS)
 • offentlig godkjenning som kiropraktor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra og/eller interesse for forskning

Ønskede egenskaper 

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. Det forventes at forskerassistent vil delta og bidra i ELIBs forskernettverk og forskermiljø.

Vi tilbyr deg

 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe
 • erfaringer i praktisk forskningsarbeid

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder i ELIB Iben Axén, mob: +46704400618, mail: iben.axen@elibforskning.no

Søknad
Søknaden sendes elektronisk til post@elibforskning.no med følgende vedlegg:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • Eventuelt liste over egne publikasjoner

Søknadsfrist:17 juni 2024 

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.