Om ELIB


Om stiftelsen Et liv i bevegelse

Stiftelsen ELIB ble opprettet av Norsk Kiropraktorforening i 2011 og er registrer som en selvstendig stiftelse i Stiftelsesregisteret og Brønnøysundregisteret.

Formål

Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving – og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.

Vedtekter

Stiftelsens vedtekter kan du lese her.

Administrasjon og ledelse

Forskningsleder: Iben Axén
Styreleder: Eli Magnesen

Økonomi

ElIB har fra og med 2012 motatt en bevilgning på en million kroner av Helse- og  Omsorgsdepartementet (HOD) sitt budsjett. Statsstøtten er øremerket stiftelsens forskningsformål.

Tilsvarende har Norske Kiropraktorers Etter- og videreutdanningsfond tildelt ELIB årlige rammebetingelser til forskningformål. Sammen med statsstøtten utgjør dette hovedfinansieringen av ELIBs Forskningsaktiviteter frem til nå.

Den Europeiske Kiropraktor union (ECU) og Oslo Chiropractic Symposium har også bidratt med støtte til ELIBs aktiviteter.

Styret i stiftelsen


Eli Magnesen, kiropraktor Holmestrand (styreleder)
Cecilie K. Øverås, kiropraktor Trondheim
Espen Ohren, kiropraktor Horten
Henrik W. Christensen, Forskningsleder ved Nordisk Institutt for kiropraktikk og klinisk biomekanikk, Syd Dansk Universitet, Odense
Kasper V. Myhrvold, kiropraktor Oslo
Øistein H. Haagensen, kiropraktor Oslo (varamedlem)

Aktiviteter i stiftelsen

ELIB skal være en pådriver for å få til forskning innen muskel skjelett området.  Våre aktiviteter er hovedsakelig rette mot:

Rådgivning og individuell bistand

ELIB har som oppgave å hjelpe potensielle forskere med å komme igang.  Det handler ikke bare om utforming av  forskningsprotokollen, men like mye om å skaffe seg kontakter, få innpass i de riktige miljøene og skaffe penger.  Gjennom vårt kontaktnett og erfaring vil vi forsøke å bistå den enkelte.

Finansiering

Et viktig premiss for å få til god forskning av høy kvalitet er finansiering av forskningen.  Det finnes ulike muligheter til slik finansiering.  ELIB har noen midler som vi deler ut til relevante og gode forskningsprosjekter men disse er begrensent.   En viktig oppgave for ELIB er derfor å hjelpe forskerne til å finne andre finansieringsmuligheter og søke støtte her.

Utenom dette jobber ELIB med å etablere kontakt med ulike forskningsmiljøer innen Muskel skjelett forskning både i Norge og internasjonalt.  I tillegg er vi på evig «jakt» etter kilder som kan være med å finansiere denne forskningen.

Forskernettverk

ELIBs forskernettverk er en felles plattform for forskere og stipendiater å møtes på, utveksle erfaringer og hjelpe hverandre for å utvikle forskningen innenfor fagområdet. I tillegg byr vi inn «forskerspirer», de som har forskerambisjoner og ikke har begynt som stipendiater. Nettverket har en viktig funksjon for  å bygge relasjoner, både internt og eksternt, få ris og ros, finne frem til de gode og viktige forskningsspørsmålene, utvikle gode prosjekter, utfordre hverandre, skape samarbeid osv.  

Vi har følgende aktiviteter:

1; Nettverksmøte (minst) 2 ganger årlig. Vi velger et aktuelt tema, har iblant innbudte foredragsholdere og diskuterer våre prosjekter under en dag sammen.

2: Diskusjonsgruppe for stipendiatene månedlig. Stipendiatene tar opp saker som de er opptatt av for diskusjon.

3: Journal Club ca annenhver måned for alle i nettverket for  kompetanseheving. Vi velger en artikkel som vi gransker og diskuterer sammen.

4: Kurs. Iblant ønsker nettverket kurs som vi kan arrangere for nettverket. Skrivekurs og spesielle statistiske metoder er eksempel på kurs i 2020.

5: Intern Facebook-gruppe der vi kan legge opp gode artikler, innbydelser til konferanser, interne diskusjoner og annet som er av interesse for nettverket.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med oss kan du sende en e-post til:  post@elibforskning.no

eller ta kontakt med:

Forskningsleder Iben Axen
E-post: iben.axen@elibforskning.no

Styreleder Eli Magnesen
E-post: styreleder@elibforskning.no
Tlf: 957 72 372

Gaver til stiftelsen

Alle kan være med å støtte opp om arbeidet til ELIB. Dette kan enklest gjøres ved å gi en gave til stiftelsen. Det kan gis som et engangsbeløp, et fast årlig beløp eller månedlig beløp. Stiftelsen har godkjenning av skattemyndighetene om fradragsrett på selvangivelsen/bedriften for inntil 20 000 kroner pr år (min kr 500) og gjelder både for privat personer og for bedrifter. Alle bidrag  vil være med på å få oss ett skritt videre.  De som ønsker fradrag i selvangivelsen eller i regnskapet må oppgi enten person nummer eller organisasjonsnummer. ELIB vil rapportere alle innbetalte gaver til skatteetaten slik at du er sikret skattefradraget.

Gaver innbetales til konto nummer 1503 61 10691