Forskernettverk


ELIBs forskernettverk er en felles plattform for forskere og stipendiater å møtes på, utveksle erfaringer og hjelpe hverandre for å utvikle forskningen innenfor fagområdet. I tillegg byr vi inn «forskerspirer», de som har forskerambisjoner og ikke har begynt som stipendiater. Nettverket har en viktig funksjon for  å bygge relasjoner, både internt og eksternt, få ris og ros, finne frem til de gode og viktige forskningsspørsmålene, utvikle gode prosjekter, utfordre hverandre, skape samarbeid osv.  

Vi har følgende aktiviteter:

1; Nettverksmøte (minst) to ganger årlig. Vi velger et aktuelt tema, har iblant innbudte foredragsholdere og diskuterer våre prosjekter under en dag sammen.

2: Diskusjonsgruppe for stipendiatene månedlig. Stipendiatene tar opp saker som de er opptatt av for diskusjon.

3: Journal Club ca annenhver måned for alle i nettverket for  kompetanseheving. Vi velger en artikkel som vi gransker og diskuterer sammen.

4: Kurs. Iblant ønsker nettverket kurs som vi kan arrangere for nettverket. Skrivekurs og spesielle statistiske metoder er eksempel på kurs i 2020.

5: Intern Facebook-gruppe der vi kan legge opp gode artikler, innbydelser til konferanser, interne diskusjoner og annet som er av interesse for nettverket.