Skandinaviske kiropraktorers tanker og vurdering av sykmelding

Her er et kort sammendrag av årets første publiserte artikkel fra flere av våre kiropraktorkollegaer og forskere! 

Ole Kristoffer LarsenImage result for Iben AxénImage result for ole christian kvammen Medforfattere: f.v. Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén og Ole Christian Kvammen.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdata Managing sickness absence of patients with musculoskeletal pain – a cross-sectional survey of Scandinavian chiropractors.

Mette Jensen Stochkendahl,,Casper Glissmann Nim, Eleanor Boyle, Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén, Ole Christian Kvammen and Corrie Myburgh

Chiropractic & Manual Therapies 2019 27:1

Her kan du lese hele artikkelen.

Kort sammendrag, hva/hvorfor, metode og resultat Dette er en studie av skandinaviske kiropraktorer for å undersøke hvordan de tenker omkring sykemeldingsprosess av pasientene. Et spørreskjema gikk ut til kiropraktorene i Norge, Sverige og Danmark. Der stiltes spørsmål om bruken og vurderingen av sykemelding i daglig praksis.

Det første vi ønsket å finne ut av, er hvor ofte kiropraktorene vurderer sykemelding i vanlig praksis. I Norge og Danmark var svaret over en tredjedel av pasientene, i Sverige kun en femtedel. Vi kunne se at de som hadde jobbet lengst vurderte dette i minst utstrekning.

Det andre svaret vi søkte, var hvor ofte klinikerne anbefaler å jobbe (return to work, RTW) over å være sykemeldt. I Norge svarte kiropraktorene at de anbefalte jobb over sykemelding for over 80% av pasientene, mens man i Sverige og Danmark sa at i ca 2/3 av gangene var dette anbefalingen. Hele 91% svarte at de vurderte arbeidsplassens betydning for pasientens mulighet å bli frisk. Her kunne vi se at om man var oppdatert på reglene og hadde god kontakt med allmennlegen, så anbefalte man RTW oftere.

Disse resultatene bør ses i lyset av at kiropraktorene i Norge har sykemeldingsrett, mens kiropraktorene i Sverige og Danmark ikke har det. Mindre enn 2 % av de norske kiropraktorene sykemelder 100% alltid/ofte, men ca. halvparten skriver ut en fulltids sykemelding hver uke. De norske kiropraktorene rapporterte at de opplevde bedre kommunikasjon med allmennlegene pga sykemeldingsretten. Kiropraktorene i Sverige og Danmark trodde at det skulle ta mye tid og gi liten gevinst med denne retten.

Studiens betydning for klinisk praksis Studien er skrevet ut fra et «Allied Health Care» -fokus, dvs. at andre aktører enn de tradisjonelle i helsesektoren kan spille en viktig rolle for å avlaste helsetjenesten og gi bedre omsorg for visse typer av plager/pasientgrupper.

Det skandinaviske eksempelet viser at ulike (helse-) system/organisatoriske barrierer har stor betydning for hvordan en slik tjeneste blir brukt og oppfattet. Det positive med dette er at de fleste kiropraktorer, uansett kontekst, anbefaler at pasienten skal jobbe i istedenfor å være sykemeldt.

Similar Posts