Kliniske retningslinjer


Her har vi samlet noen nasjonale kliniske retningslinjer og publikasjoner om muskel- og skjelettlidelser fra forskjellige land

Om muskel- og skjelettlidelser Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet (FORMI)
Kunnskapsoppsummmering om manuelle behandlingsformer (Kunnskapssenteret)
Management of osteoarthritis (NICE)
National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserende smerter i bevægeapparatet (NKR)
Quick guide (NKR)

Korsryggsmerter Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon (FORMI).


Nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter – kortversjon (FORMI)
Low back pain: early management of persistent non-specific low back pain (NCCPC)
Low back pain (early management): overview (NICE)
Osteoarthritis – care and management in adults (NICE)
Lumbal nerverodspåvirkning – undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis (DSKKB)
Patienter med lumbal nerverodspåvirkning – faktaark (DSKKB)

Nakkesmerter National klilnisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling av nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) (NKR)
Quick guide (NKR)

Knesmerter Knæartrose – nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer (Sundhedsstyrelsen)

Skuldersmerter National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser (Sundhedsstyrelsen)
Quick guide (Sundhedsstyrelsen)

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) Diagnostikk av temporomandibulære tilstander (Kunnskapssenteret)
Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon (Kunnskapssenteret)

Pediatri Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd (Kunnskapssenteret)

Billeddiagnostikk Kliniske Retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet (RLTN og DKF)

Kilder FORMI: Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (Norge)
Kunnskapssenteret: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjensten (Norge)
NICE: National Institute for Health and Care Excellence (Storbritannia)
NKR: Nationale kliniske retningslinjer (Danmark)
DSKKB: Dansk Selskab for Kiropraktikk og Klinisk Biomekanik (Danmark)
Sundhedsstyrelsen (Danmark)
RLTN: Regionernes Lønnings- og Takst- nævn (Danmark)
DKF: Dansk Kiropraktor Forening
NCCPC: The National Collaborating Centre for Primary Care

Sist oppdatert: 20.01.2016