Forskningsstiftelsen

ELIB-
Et Liv i Bevegelse

Våre forskningsprosjekter

Bedre helsetjenester gjennom forskning

ELIB jobber for å fremme forskning innenfor muskel- og skjelettplager.

Møt våre forskere