NOCHI


NOCHI står for Norwegian Chiropractors, og er en satsning fra ELIBs side med mål om å kartlegge og få mer kunnskap om norsk kiropraktorpraksis. NOCHI er laget etter modell Fysioprim i Norge og CHICO i Danmark. Under forarbeidet med prosjektet har vi fått innspill fra klinikere, NKFs styre, ELIBs styre, forskere, stipendiater og forskerspirer.

Det første prosjektet i NOCHI skal handle om ekstern kommunikasjon. Vi vil undersøke hvordan, med hvem og hvorfor norske kiropraktorer kommuniserer med øvrig helsepersonell om sine pasienter. Vi undersøker pasientrelaterte og kiropraktorelaterte faktorer som kan påvirke bruken av ekstern kommunikasjon samt muligheter og hindringer for dette.

Prosjektet inkluderer både spørreskjema og intervjuer. Vi kommer til å engasjere klinikere for å gjennomføre datainnsamling, og prosjektet vil bidra til å føre forskningen tettere på klinisk praksis.

Resultatene av prosjektet kan bidra til bedre oppfølging av pasienter ved å identifisere områder for forbedring i kommunikasjon. Prosjektet kan også avdekke hva som trenger fokus i fremtidige kurs og videreutdanningstiltak. I tillegg kan studien bidra til å avdekke hvordan interprofesjonelt samarbeid fungerer for norske kiropraktorer. Resultatene kan også ha helsepolitisk betydning.

Prosjektet kan ses som både kvalitetssikring og forskning. Resultatene vil bli rapportert i vitenskapelige artikler og i formidlet til klinikere på Faglig Kongress.

Vil du hjelpe til med å samle data? Vi trenger data fra 20 pasientjournaler som enkelt registreres i et digitalt spørreskjema. Vi regner med at det tar 3 minutter per journal, altså ca en time av din tid. Alle kan være med! Send en mail til post@elibforskning.no

Nochi logo

Nyheter i NOCHI