NOCHI- også om barn

Catherine Anker-Sletholt

Vi har gleden å fortelle at NOCHI også vil undersøke hvordan kiropraktorer som behandler barn kommuniserer med andre fagpersoner. Ansvarlig for denne armen er Catherine Anker-Sletholt.

Similar Posts