Forskningsprosjekter


Aktive ELIB prosjekter

Helse i Hardanger har ført et unikt rehabiliteringsprosjekt på Vestlandet siden årsskifte 2020-2021, inspirert av Gerd Kvale og Bjarne Hansens suksessmodell som bedret tvangslidelser for overraskende mange ved kun fire intensive eksponeringsdager (B4DT).   

Et av tilbudene har vært rettet mot de med kroniske korsryggsmerter med sykemelding i mer enn 3 måneder, men i arbeidsfør alder. I rygg-gruppen ble også GLA:D Ryg modellen tilføyd for standardisert gruppetrening og undervisning.   

Mange kiropraktorer har vært involvert, som prosjektledere, grundere, gruppetreningsinstruktører, og lokale koordinatorer/testere. Christoffer Børsheim er, med støtte fra ELIB, stipendiat ved Medisinsk fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Han skal vurdere hvordan det har gått for rygg-gruppen i «Helse i Hardanger»-modellen, se om det er noe mønster i hvem som har blitt bedre og hvem som faller fra, og sammenligne det pasienten selv rapporterer med registerdata som gjelder bruk av helsetjenester og sykefravær.  

Dette er en internasjonal studie som undersøker forløpet av korsryggsmerter hos pasienter over 55 år. Dette er en gruppe i befolkningen som stadig blir større, men som vi vet lite om i henhold til ryggsmerte og hvilken betydning det har for individet og samfunnet. Studien samler inn data i Nederland, Sverige, England og Australia, for å se på hvordan smerten endres over tid og om man kan forutsi forløpet og hvilke kostnader som er forbundet med denne typen ryggsmerter.
Studien er finansiert av ECCRE (European Centre for Chiropractic Research Excellence), IKON i Sverige (Institutt for Kiropraktisk Og Neuromuskulär forskning), NCA i Nederland (the Nederlandse Chiropractic Association), Chiropractic Research Council i England, og av the Australian Chiropractic Association. Du kan lese mer om studien her.

Cecilie K. Øverås, kiropraktor, CARL II Fellow og Ph.d-stipendiat, Institutt for idrett og biomekanikk, Syddansk Universitet og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke prevalens, mønster, konsekvenser og prediktorer for muskelskjelettsmerter som opptrer samtidig med ryggsmerter. Prosjektet baserer seg på data fra HUNT- Helseundersøkelsen i Trøndelag.

Forskningsprosjektet undersøker langvarig bruk av sentraldempende medisiner blant eldre pasienter med smerte. Prosjektet er forankret på Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus. Kiropraktor Maria Torheim Bjelkarøy er ph.d.-stipendiat i prosjektet. Den første publikasjonen i ph.d.-prosjektet finner du her.

PGP-NOR er et forskningsprosjekt ved Stavanger universitetssjukehus som skal undersøke forløpet av bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel samt kvinners erfaringer med informasjon om og behandling av bekkenleddsmerter i primærhelsetjeneseten. Rundt 2000 kvinner skal følges med SMS og spørreskjema fra svangerskapsuke 12 og til 2 år etter fødsel. Rekruttering av studiedeltakere starter våren 2022. Anne Marie Gausel er prosjektleder og Evelyn Kleppe-Danby er ph.d.-stipendiat. Begge har fått finansiert fra Et liv i bevegelse.

ELIB-assosierte prosjekter

Studien undersøker Corona-pandemiens påvirkning på manuelle terapeuter i Sverige. Spesifikt undersøker vi helse, arbeidsmiljø og økonomi for kiropraktorer og naprapater under pandemien. Dette fokus er valgt fordi manuelle terapeuter ofte jobber tett på sine pasienter, og dermed utsatt for potensiell smitte. Sverige stengte aldri ned under pandemien, så denne risikoen vedvarte gjennom hele pandemien. Studien finansieres av AFA forsikringer.
Du kan lese mer om studien her.

Cecilie K. Øverås, kiropraktor, CARL II Fellow og Ph.d-stipendiat, Institutt for idrett og biomekanikk, Syddansk Universitet og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke prevalens, mønster, konsekvenser og prediktorer for muskelskjelettsmerter som opptrer samtidig med ryggsmerter. Prosjektet baserer seg på data fra HUNT- Helseundersøkelsen i Trøndelag.

PGP-NOR er et forskningsprosjekt ved Stavanger universitetssjukehus som skal undersøke forløpet av bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel samt kvinners erfaringer med informasjon om og behandling av bekkenleddsmerter i primærhelsetjeneseten. Rundt 2000 kvinner skal følges med SMS og spørreskjema fra svangerskapsuke 12 og til 2 år etter fødsel. Rekruttering av studiedeltakere starter våren 2022. Anne Marie Gausel er prosjektleder og Evelyn Kleppe-Danby er ph.d.-stipendiat. Begge har fått finansiert fra Et liv i bevegelse.

Avsluttede prosjekter

Anders Galaasen Bakken, MChiro og ph.d. stipendiat ved Karolinska Institutet, Stockholm Prosjektet undersøker effekten av SMT og tøyeøvelser mot bare tøyeøvelser for kroniske nakkepasienter. Effekten måles i smerte og HRV (en indikasjon på balansen i det autonome nervesystemet). Denne linken mellom endring i nakkesmerte og HRV har blitt sett ved behandling rettet mot stress (Hallman, Olsson et al. 2011). 

Ann-Christin Sannes, MChiro og PhD stipendiat ved statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Prosjektet skal undersøke om destruktivt lederskap fører til hodepine og/eller nakkesmerter, samt undersøke om genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering har en påvirkning. Dette prosjektet tar utgangspunkt i et representativt utvalg av den norske arbeidende befolkning, hvor det er samlet inn spørreskjema og spyttprøver for analyse.

Pernille Marie Stähr Irgens, kiropraktor og ph.d. – student ved HELSAM, det medisinske fakultet. Nakkesmerter er veldig vanlig, og studier viser at den klassiske modellen der smerte forsvinner av seg selv etter noen uker ikke representerer største-delen av gruppen som plages av nakkesmerter.

Birgitte Lawaetz Myhrvold, kiropraktor og PhD stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO). Pasienter med nakkeplager påvirkes av et bredt spekter av plager som påvirker daglig aktivitet og livskvalitet. Til tross for en generell god prognose, er risikoen for tilbakefall og vedvarende nakkeplager høy. 

Prosjektet omhandler bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel og er del av et større prosjekt som startet i 2008. Prosjektet undersøker forekomst og risiko for vedvarende bekkenleddsmerter 3-6 måneder etter fødsel. Publikasjoner fra prosjektet finner du her.

Studien er gjennomført av kiropraktor Christoffer Herlin. Prosjektet ser på assosiasjoner mellom modic-forandringer på MR og korsryggsmerter. Spesifikk fokus på hvor sterk er assosiasjonen mellom smerte og modiske forandringer og hvilke faktorer påvirker den.

Ellen Årtun, kiropraktor, ph.d. har avsluttet et postdoc prosjekt ved University of Ontario Institute of Technology i Canada og HELSAM ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er internasjonalt og tverrfaglig, skjer i samarbeid med WHO, og vil etter hvert gi kiropraktorer og andre aktører innen manuell medisin et verktøy som kan dokumentere pasientenes funksjonsnivå.