Kan stressende livshendelser påvirke ryggsmerter?

Original tittel:

Stressful life events and low back pain in older men: A cross-sectional and prospective analysis using data from the MrOS study

Forfattere: McNaughton DT, Roseen EJ, Downie A, Jenkins H, Øverås CK, Young JJ, Fink HA, Stone KL, Cawthon P, Hartvigsen J.

Artikkelen er nylig publisert i European Journal of Pain (EJP) og du kan lese mer om studien her: https://doi.org/10.1002/ejp.2174


Kort sammendrag

Målet med studien var å undersøke forholdet mellom stressende livshendelser og ryggsmerte hos eldre menn, både i tverrsnitt og prospektivt (frem i tid).

Studien er basert på data fra MrOS (the Osteoporotic Fractures in Men study), en prospektiv longitudinell kohorte av 5149 menn over ≥ 65 år fra USA som rapporterte stressende livshendelser eller ryggsmerter i løpet av de siste 12 månedene. De ble fulgt opp med spørsmål om tilstedeværelse av ryggsmerter hver 4 måned i ett år.

Stressende livshendelser kunne være sykdom, ulykke eller tap av partner/nær slektning eller venn, mistet kjæledyr, å måtte gi opp viktig hobby/aktivitet, eller økonomisk problemer.
Mekanismene for hvordan belastende livshendelser kan påvirke smerteopplevelse er antatt å være relatert til aktivering av hypothalamus-hypofysen-binyre aksen, dysregulering av intern persepsjon (hvor godt vi kjenner og tolker signaler fra kroppen), strategier for følelsesregulering, samt sosial integrering (boform, nettverk, sosialt engasjement).

Bortimot 2/3 (n=2930, 57%) av mennene rapporterte om minst én stressende livshendelse og dette var assosiert med større sjanser for ryggsmerter (Odds ratio [OR] = 1,42 [1,26–1,59]) og aktivitetsbegrensende ryggsmerter (OR = 1,74 [1,50–2,01]) i den samme perioden, samt ryggsmerter (OR = 1,56 [1,39–1,74]) og hyppige ryggsmerter (OR = 1,80 [1,55–2,08]) i det påfølgende året.

Studien konkluderte med at stressende livshendelser i denne kohorten av eldre menn økte sannsynligheten for å rapportere samtidige og fremtidige ryggsmerter.

Studiens betydning for klinisk praksis

I ett biopsykososialt rammeverk er det velkjent at psykologiske faktorer som stress, angst og depresjon kan påvirke smerteopplevelsen. Denne studien viser at belastende livshendelser er assosiert med hyppigere og aktivitetsbegrensende ryggsmerter. Denne assosiasjonen er tidligere etablert blant unge og voksne, men ikke undersøkt blant eldre.


I klinisk praksis kan man prøve å plukke opp dette i anamnese kartleggingen for et mer komplett biopsykososialt perspektiv på ryggsmerter. Fremtidige studier bør se nærmere på sammenhengen mellom sosial støtte, belastende livshendelser og smerte.

Skjermdump stressende livshendelser og ryggsmerter
Tabell skjermdump - type stressende hendelser

Similar Posts