Christoffer Børsheim


Christoffer Børsheim

Ph.D.-stipendiat, Mchiro, MSc

Ansatt: som Ph. d. -stipendiat, Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ph.d.-prosjekt:
Evaluation of a novel four-day rehabilitation model for chronic low backpain

email: christoffer.borsheim@student.uib.no

Evaluation of a novel four-day rehabilitation model for chronic low backpain.

Helse i Hardanger har ført et unikt rehabiliteringsprosjekt på Vestlandet siden årsskifte 2020-2021, inspirert av Gerd Kvale og Bjarne Hansens suksessmodell som bedret tvangslidelser for overraskende mange ved kun fire intensive eksponeringsdager (B4DT).   

Et av tilbudene har vært rettet mot de med kroniske korsryggsmerter med sykemelding i mer enn 3 måneder, men i arbeidsfør alder. I rygg-gruppen ble også GLA:D Ryg modellen tilføyd for standardisert gruppetrening og undervisning.   

Mange kiropraktorer har vært involvert, som prosjektledere, grundere, gruppetreningsinstruktører, og lokale koordinatorer/testere. Christoffer Børsheim er, med støtte fra ELIB, bstipendiat ved Medisinsk fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Han skal vurdere hvordan det har gått for rygg-gruppen i «Helse i Hardanger»-modellen, se om det er noe mønster i hvem som har blitt bedre og hvem som faller fra, og sammenligne det pasienten selv rapporterer med registerdata som gjelder bruk av helsetjenester og sykefravær.  

Regionleder, NKF, siden 2018.