Anders Galaasen Bakken


Anders Galaasen Bakken

Ph.d., MChiro

PhD i 2022 på Karolinska Institutet, Stockholm, med avhandlingen: «The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial.”

Forsker på Karolinska Institutet, Intervention & Implementation Research for Worker Health, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, S- 171 77 Stockholm    

Epost: anders.galaasen.bakken@ki.se

Anders Galaasen Bakken

The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial

Prosjektet er en fortsettelse av doktorgradsprosjektet, en randomisert klinisk studie som undersøkte effekten av manuell behandling av og tøyeøvelser på personer med langvarige nakkesmerter. Effekten ble målt på smerte og hjerterytmevariabilitet (en måling av det autonome nervesystemet) etter to uker, og sammenhengen mellom endringene I disse utfallsmålene ble også undersøkt. I tillegg undersøkte vi stabiliteten til en “conditioned pain modulation” test blant denne gruppen. I avsluttende fase av prosjektet undersøker vi effekten på smerte over 2 måneder etter intervensjonen ble avsluttet, samt påvirkningen av individuell tilpasset behandling.

Driver klinikk på Nærbø.

Jobber som medisinsk koordinator og fysisk trener for Nærbø Håndball Elite.

Sitter i etterutdanningsutvalget i den Norske KiropraktorForeningen.