Anders Galaasen Bakken


Anders Galaasen Bakken

Ph.d., MChiro

Disputerte i 2022 ved Karolinska Institutet i Stockholm med avhandlingen: «The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial.”

Jobber nå i en 50% postdoktorstilling ved Stavanger Universitetssykehus der han er prosjektleder for forskningsprosjektet NEEDED Top Athletic. https://www.helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/the-north-sea-race-endurance-exercise-study-needed    

Epost: anders.galaasen.bakken@sus.no

Anders Galaasen Bakken

NEEDED

Studien inkluderer friske toppidrettsutøvere mellom 18-35 år over en periode på to år. Formålet er å fastslå hva som er normale troponinverdier i blod for idrettsutøvere. Dette er en viktig studie for å videre kunne undersøke om troponiner kan benyttes som biomarkører i å forutsi hjerterisiko og ytelse i konkurranse. Samtidig vil smerter og skader hos idrettsutøverne kartlegges.

https://www.helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/the-north-sea-race-endurance-exercise-study-needed

The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial

Prosjektet er en fortsettelse av doktorgradsprosjektet, en randomisert klinisk studie som undersøkte effekten av manuell behandling av og tøyeøvelser på personer med langvarige nakkesmerter. Effekten ble målt på smerte og hjerterytmevariabilitet (en måling av det autonome nervesystemet) etter to uker, og sammenhengen mellom endringene I disse utfallsmålene ble også undersøkt. I tillegg undersøkte vi stabiliteten til en “conditioned pain modulation” test blant denne gruppen. I avsluttende fase av prosjektet undersøker vi effekten på smerte over 2 måneder etter intervensjonen ble avsluttet, samt påvirkningen av individuell tilpasset behandling.

Galaasen Bakken, A.,  Iben Axén, Andreas Eklund, Søren O’Neill (2019). «The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial.» Trials 20(1): 590-590.

Bakken, A. G., Andreas Eklund, Anna Warnqvist, Søren O’Neill & Iben Axén(2021). «The effect of two weeks of spinal manipulative therapy and home stretching exercises on pain and disability in patients with persistent or recurrent neck pain; a randomized controlled trial.» BMC Musculoskelet Disord 22(1): 903.

Galaasen Bakken, A., Andreas EklundDavid M. Hallman & Iben Axén (2021). «The effect of spinal manipulative therapy and home stretching exercises on heart rate variability in patients with persistent or recurrent neck pain: a randomized controlled trial.» Chiropr Man Therap 29(1): 48.

Axén, I., Björk Brämberg E, Galaasen Bakken A, Kwak, L, (2021). «Recruiting in intervention studies: challenges and solutions.» BMJ Open 11(1): e044702.

Bakken, A. G., Andreas Eklund, Anna Warnqvist, Søren O’Neill, David M Hallman, Iben Axén  (2022). «Are changes in pain associated with changes in heart rate variability in patients treated for recurrent or persistent neck pain?» BMC Musculoskelet Disord 23(1): 895.

Galaasen Bakken, A., Iben AxénAndreas EklundAnna WarnqvistSøren O’Neill. «Temporal stability and responsiveness of a conditioned pain modulation test.» Scand J Pain. 2023 Mar 6;23(3):571-579

Driver klinikk på Nærbø.

Jobber som medisinsk koordinator og fysisk trener for Nærbø Håndball Elite.

Sitter i etterutdanningsutvalget i den Norske KiropraktorForeningen.