Pernille Irgens


Pernille Irgens

Ph.d.-stipendiat, MChiro, BSc

Smerteforskning, helsetjenesteforskning

Epost: p.m.irgens@medisin.uio.no

Ansatt på Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus i prosjektet «The use of central nervous system depressing medication in older adults. – The role of pain.»