Maria Torheim Bjelkarøy


Maria Torheim Bjelkarøy

Ph.d.-stipendiat, MChiro, BSc

Akershus universitetssykehus

Epost: matobj@ahus.no

Ansatt på Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus i prosjektet «The use of central nervous system depressing medication in older adults. – The role of pain.»