Cecilie Krage Øverås


Cecilie Krage Øverås

PhD 2023 ved Syddansk Universitet, Danmark

med avhandlingen: Pain in the low back and elsewhere: prevalence, patterns, and consequences

Stilling: Forsker ved ISM, NTNU og i ELiB

Send e-post  (cecilie.overas@ntnu.no)

DigSI (Digitale sundhedsindsatser i kiropraktorpraksis) er et prosjekt som undersøker bruk av digitale helsetjenester i kiropraktorpraksis. Prosjektet er ledet av Mette J. Stochkendahl ved Kiropraktorenes Videnscenter ved SDU i Danmark. Cecilie deltar i en del av prosjektet som skal gjøre helseøkonomiske analyser på kostnadseffektivitet ved bruk av den kunstig intelligens styrte selfBACK app’en som tillegg til vanlig håndtering av rygg i klinisk praksis.  

Studien er finanisert av Kiropraktorfonden og Pension Danmark. Du kan lese mer om prosjektet her.

MrOS Back Pain Working Group er en internasjonal forskningsgruppe koordinert av Liezl Concepcion ved University of California, San Francisco (UCSF). Basert på data fra MrOs studien jobber gruppen blant annet med analyser som ser på psykososiale aspekter ved og konsekvenser av å ha ryggsmerter. MrOs (The Osteoporotic Fractures in Men) er en longitudinell kohorte fra USA som studerer sunn aldring (healthy ageing) blant eldre menn (≥ 65 år). Kohorten har spesielt fokus på frakturer og beinhelse, men også tilgang på annet rikt datamateriale.

MrOs er finansiert av National Institutes of Health funding (USA), mens arbeidsgruppen MrOS Back Pain Working Group som jobber med data hentet fra MrOs studien har ingen finansiering.

Du kan lese om MrOS her

DE-PASS COST action (Determinants of Physical ActivitieS in Settings”) er et internasjonalt EU-prosjekt med fokus på å identifisere, forstå og måle determinanter som promoterer, vedlikeholder og inhiberer fysisk aktivitet adferd i forskjellige alders faser og forskjellige settinger. Kunnskapen fra resultat av dette arbeidet skal så brukes opp imot beslutningstakere for å oppnå bedre helsepåvirkning. Arbeidet er delt i flere abeidspakker hvor flere deltagere fra ISM ved NTNU jobber på arbeidsgruppe 2: WG2 Evidence Translation – Framework, Consensus and Guidelines.

Prosjektet er finansiert av EU-programmet COST Actions.

Du kan lese mer om DE-PASS her

Jenkins HJ, Downie A, Wong JJ, Young JJ, Roseen EJ, Nim CG, McNaughton D, Øveras CK, Hartvigsen J, Mior S, French SD. Patient and provider characteristics associated with therapeutic intervention selection in a chiropractic clinical encounter: a cross-sectional analysis of the COAST and O-COAST study data. Chiropr Man Therap. 2023 Sep 21;31(1):39. https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-023-00515-y

McNaughton DT, Roseen EJ, Downie A, Jenkins H, Øverås CK, Young JJ, Fink HA, Stone KL, Cawthon P, Hartvigsen J. Stressful life events and low back pain in older men: A cross-sectional and prospective analysis using data from the MrOS study. Eur J Pain. 2023 Aug 25. https://doi.org/10.1002/ejp.2174 

Aspinall SL, Nim CG, Harsted S, Miller A, Øverås CK, Roseen EJ, Young JJ, Søgaard K, Kawchuk G, Hartvigsen J. Presenters at chiropractic research conferences 2010–2019: is there a gender equity problem? Chiropr Man Therap 31, 28 (2023). https://doi.org/10.1186/s12998-023-00498-w

Øverås CK, Nilsen TIL,  Søgaard K,  Mork PJ,  Hartvigsen J. Temporal stability in the prevalence and pattern of co-occurring musculoskeletal pain among people with persistent low back pain: population-based data from the Norwegian HUNT Study, 1995 to 2019. PAIN July 10, 2023. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002981. http://bit.ly/3Qhkq8l

Øverås CK, Nilsen TIL, Nicholl BI, Rughani G, Wood K, Søgaard K, Mair FS, Hartvigsen J. Multimorbidity and co-occurring musculoskeletal pain do not modify the effect of the SELFBACK app on low back pain-related disability. BMC Med. 2022 Feb 8;20(1):53. doi: 10.1186/s12916-022-02237-z.

Sandal LF, Bach K, Øverås CK, Svendsen MJ, Dalager T, Stejnicher Drongstrup Jensen J, Kongsvold A, Nordstoga AL, Bardal EM, Ashikhmin I, Wood K, Rasmussen CDN, Stochkendahl MJ, Nicholl BI, Wiratunga N, Cooper K, Hartvigsen J, Kjær P, Sjøgaard G, Nilsen TIL, Mair FS, Søgaard K, Mork PJ. Effectiveness of App-Delivered, Tailored Self-management Support for Adults with Lower Back Pain-Related Disability: A selfBACK Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2021 Oct 1;181(10):1288-1296. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.4097.

Øverås CK, Johansson MS, de Campos TF, Ferreira ML, Natvig B, Mork PJ, Hartvigsen J. Distribution and prevalence of musculoskeletal pain co-occurring with persistent low back pain: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Jan 18;22(1):91. doi: 10.1186/s12891-020-03893-z.

Sandal LF, Øverås CK, Nordstoga AL, Wood K, Bach K, Hartvigsen J, Søgaard K, Mork PJ. A digital decision support system (selfBACK) for improved self-management of low back pain: a pilot study with 6-week follow-up. Pilot Feasibility Stud 6, 72 (2020). https://doi.org/10.1186/s40814-020-00604-2

Øverås CK, Villumsen M, Axén I, Cabrita M, Leboeuf-Yde C, Hartvigsen J, Mork PJ. Association between objectively measured physical behaviour and neck- and/or low back pain: a systematic review. Eur J Pain. 2020 Feb 24. Doi.org/10.1002/ejp.1551

Meisingset I, Ottar Vasseljen O, Vøllestad NK, Hilde Stendal Robinson HS, Woodhouse A, Engebretsen KB, Glette M, Øverås CK, Nordstoga AL, Evensen KAI, Skarpsno ES. Novel approach towards musculoskeletal phenotypes. Eur J Pain. 2020 Feb 10. Doi: 10.1002/ejp.1541.

Sandal LF, Stochkendahl MJ, Svendsen MJ, Wood K, Øverås CK, Nordstoga AL, Villumsen M, Rasmussen CDN, Nicholl B, Cooper K, Kjaer P, Mair FS, Sjøgaard G, Nilsen TIL, Hartvigsen J, Bach K, Mork PJ, Søgaard K. An app-delivered self-management program for people with low back pain: a protocol for the selfBACK randomised controlled trial. JMIR Res Protoc 2019;8(12):e14720. Doi: 10.2196/14720.

Øverås CK, Johansson MS, de Campos TF, Ferreira ML, Natvig B, Mork PJ, Hartvigsen J. Prevalence and pattern of co-occurring musculoskeletal pain and its association with back-related disability among people with persistent low back pain: protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2017. DOI 10.1186/s13643-017-0656-7.

Øverås CK, Myhrvold BL, Røsok G, Magnesen E. Musculoskeletal diagnostic ultrasound imaging for thickness measurement of four principal muscles of the cervical spine -A reliability and agreement study. Journal Chiropractic and Manual Therapies 2017. DOI 10.1186/s12998-016-0132-9.

Sitter i Fagrådet for MUSS (Norwegian musculoskeletal research network) som også er ansvarlig for det årlige arrangementet av MUSS konferansen- en nasjonal tverrfaglig forskningskonferanse innen muskelskjelett helse.

Tatt opp som ‘CARL II Fellow’ (Chiropractic Academy for Research Leadership) og dermed del av internasjonalt forskningsnettverk innen kiropraktorprofesjonen. CARL II arrangerte i 2021 og 2022 en global virtuell forskningskonferanse (CARLoquium)

Medlem av den internasjonale forskningsgruppen ‘MrOS Back Pain Working Group’.

Del av internasjonal forskningsgruppe som leder en modifisert internasjonal e-Delphi studie om terminologi og forskningsprioriteringer inne telehelse for muskelskjelett forskning. Arbeidet ledes av Bruno Saragiotto ved Universidade Cidade de São Paulo, Brazil.

Del av det EU-finaniserte ‘DE-PASS COST action’ i arbeidsgruppe 2 (WG2 Evidence Translation – Framework, Consensus and Guidelines), og ‘Vice lead’ av ‘WG2_D2.6 Proof of Concept for mHealth prototype app for individual PABs determinant profiling, health risk and behaviour change’.

Del av ‘Forskningsgruppen for Muskel- og skjelettplager’ ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU.

Underviser på tverrfaglig nakke-rygg seminar ved NTNU for siste års medisinstudenter.

Styremedlem i forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse (ELiB)– oppnevnt av Norsk Kiropraktor Forening (NKF).