Anne Marie Gausel


Anne Marie Gausel

PhD i 2020 på Universitetet i Stavanger med avhandlingen: Pregnancy-related pelvic girdle pain – Prognosis, risk factors, consequences, and chiropractic treatment

Postdoktor ved Stavanger universitetssjukehus, Førsteamanuensis II på Universitetet i Stavanger

Epost: anne.marie.gausel@sus.no

PGP-NOR (Pelvic Girdle Pain during and after pregnancy in a NORwegian cohort)

PGP-NOR er et forskningsprosjekt ved Stavanger universitetssjukehus som skal undersøke forløpet av bekkenleddsmerter i svangerskapet og etter fødsel samt kvinners erfaringer med informasjon om og behandling av bekkenleddsmerter i primærhelsetjeneseten. Rundt 2000 kvinner skal følges med SMS og spørreskjema fra svangerskapsuke 12 og til 2 år etter fødsel.