Birgitte Lawaetz Myhrvold


Birgitte Lawaetz Myhrvold

Ph.d., MChiro,

Disputerte i 2021 på Universitetet i Oslo med avhandlingen: «Prognostic models for neck pain.»

Stilling: forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Del av forskningsgruppen Body and function (Bodyfunc) (Kropp og funksjon (BODYFUNC) – Institutt for helse og samfunn (uio.no)) på Institutt for helse og samfunn, UiO

Epost: b.l.myhrvold@medisin.uio.no

Evaluering av prognostiske modeller (subgrupper) for nakkeplager -en longitudinell studie av pasienter med nakkeplager i fysioterapi og kiropraktor praksis.

Vi beskriver og sammenligner pasienter med nakkeplager fra fysioterapi og kiropraktor praksis og om pasienter som går til fysioterapi eller kiropraktor kan deles inn i ulike grupper basert på tidligere identifiserte muskelskjelett fenotyper. Vi vil også se på om fysioterapi-pasienter og kiropraktor-pasienter er like. I tillegg vil vi også se om det er enighet mellom tidligere muskelskjelett identifiserte fenotyper. Samlet sett kan denne studien bidra til å forbedre behandling og prognose for pasienter med nakkeplager ved å identifisere og klassifisere ulike subgrupper basert på muskelskjelett fenotyper.

Nakkesmerter hos pasienter som går til kiropraktor

Dette prosjektet har som mål å klassifisere ikke-spesifikke nakkesmerter til meningsfulle kliniske undergrupper basert på data samlet inn over et år. Vi ser også på potensielle faktorer for prognose på utvalgte tidspunkt i studiet. Les mer her

Investigating skills, attitudes and uptake of evidence-based practice among Norwegian chiropractors; a cross-sectional study

Å praktisere evidensbasert betyr å inkludere vitenskapelig, klinisk forskning i den kliniske beslutningsprosessen for pasientene. Prosjektet har som mål å beskrive selv-rapportert ferdighetsnivå, utdannelse og holdninger til evidensbasert praksis, så vel som muligheter og barrierer for å søke kunnskap om evidensbasert praksis, blant kiropraktorer i Norge. Les mer her

Myhrvold BL, Axén I, Leach MJ, Sundberg T, Gausel AM. Investigating attitudes, skills, and use of evidence-based practice among Norwegian chiropractors; a national cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2023;23(1):385.

Myhrvold BL, Vøllestad NK, Irgens P, Robinson HS, Axén I. Clinical indicators for recommending continued care to patients with neck pain in chiropractic practice: a cohort study. Chiropr Man Therap. 2023 Aug 31;31(1):33

Myhrvold, B.L., Vikhaug, T.B., DuRose, A. et al. Evidence-based maintenance care among chiropractors in Norway: a cross-sectional survey in the Nordic maintenance care program. Chiropr Man Therap 31, 26 (2023).

Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Irgens, Pernille Marie Stähr; Robinson, Hilde Stendal & Vøllestad, Nina Køpke (2022). The association between different outcome measures and prognostic factors in patients with neck pain: a cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 23(1). doi: 10.1186/s12891-022-05558-5.

Irgens, Pernille Marie Stähr; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Natvig, Bård; Vøllestad, Nina Køpke & Robinson, Hilde Stendal (2022). Exploring visual pain trajectories in neck pain patients, using clinical course, SMS-based patterns, and patient characteristics: a cohort study. Chiropractic and Manual Therapies. ISSN 2045-709X. 30(1). doi: 10.1186/s12998-022-00443-3.

Irgens, Pernille Marie; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Waagan, Knut; Engebretsen, Kaia Beck & Vøllestad, Nina Køpke (2021). The clinical course of neck pain: Are trajectory patterns stable over a 1-year period? European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. s. 1–12. doi: 10.1002/ejp.1879. Fulltekst i vitenarkiv

Irgens, Pernille Marie; Kongsted, Alice; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Waagan, Knut; Engebretsen, Kaia Beck & Natvig, Bård (2020). Neck pain patterns and subgrouping based on weekly SMS-derived trajectories. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 21, s. 1–14. doi: 10.1186/s12891-020-03660-0.

Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Engebretsen, Kaia Beck; Natvig, Bård & Kongsted, Alice (2020). Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 24(9), s. 1752–1764. doi: 10.1002/ejp.1622.

Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Kongsted, Alice; Irgens, Pernille Marie; Robinson, Hilde Stendal; Thoresen, Magne & Vøllestad, Nina Køpke (2019). Broad External Validation and Update of a Prediction Model for Persistent Neck Pain After 12 Weeks. Spine. ISSN 0362-2436. 44(22), s. E1298–E1310. doi: 10.1097/BRS.0000000000003144.

Øverås, Cecilie Krage; Myhrvold, Birgitte Lawaetz; Røsok, Gro & Magnesen, Eli (2017). Musculoskeletal diagnostic ultrasound imaging for thickness measurement of four principal muscles of the cervical spine -a reliability and agreement study. Chiropractic and Manual Therapies. ISSN 2045-709X. doi: 10.1186/s12998-016-0132-9.

Medlem i Spesialitutvalget (Norsk Kiropraktor Forening)

Arbeider som kliniker på Nemus Ullevål