Sammenheng mellom psykiske og sosiale faktorer og nakke-/ ryggsmerter hos unge?

Ellen Årtun er blant forfatterne i denne studien som ble publisert i European Journal of Pediatrics november 2018. 

                                                   Ellen Årtun.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdata

The association between psychological and social factors and spinal pain in adolescents.

Sarah Batley, Ellen Årtun, Eleanor Boyle, Jan Hartvigsen, Paula J. Stern, Lise Hestbæk.

European Journal of Pediatrics, 21. november 2018.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30465273

Hva/hvorfor: Nakke- og ryggsmerter starter i barne- og ungdomsår og konsekvensene av smertene ligner på de vi ser hos voksne; de oppsøker helsehjelp, spiser smertestillende, unngår fysisk aktivitet, er hjemme fra skolen og opplever en forringet livskvalitet. Smerter som oppstår i ung alder er relatert til nakke- og ryggsmerter i voksenlivet. Derfor er forebygging og behandling viktig for denne aldersgruppen. Hos voksne viser litteraturen en sterk sammenheng mellom nakke- og ryggsmerter og psykiske/sosiale faktorer, men hos barn er denne sammenhengen i mindre grad blitt undersøkt. Formålet med denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom psykologiske og sosiale faktorer og nakke- og ryggsmerter i en gruppe barn i alderen 11-13 år.

Metode: Dette var en tverrsnitts studie som innhentet data i mai og juni 2010. Studien var en sekundær analyse til SPACE studien som hadde til hensikt å øke barns fysiske aktivitet gjennom en rekke tiltak i omgivelsene rundt skolen. 1348 elever i alderen 11 til 13 år deltok i studien. Nakke- og ryggsmerte ble målt gjennom spørsmål om hvorvidt de noen gang hadde hatt smerter i nakke, brystrygg og korsrygg med illustrasjoner som viste de forskjellige områdene av ryggen. I tillegg skulle de angi smerteintensiteten på en skala 0 til 5 med ansiktsuttrykk (rFPS). Psykologiske og sosiale faktorer ble målt gjennom spørsmål om humør, søvnproblemer, nervøsitet, om de var lei seg, og om de følte seg ensomme og om medelevene aksepterte dem slik de var.

Resultat: Det var en klar sammenheng mellom psykologiske og sosiale faktorer og nakke- og ryggsmerter i alderen 11-13 år. Økende hyppighet av psykologiske/sosiale faktorer var assosiert med en høyere Odds Ratio for rapportering av nakke- og ryggsmerter.

Studiens betydning for klinisk praksis

Denne studien gir et bidrag til forståelsen av hvilke faktorer som er assosiert med nakke- og ryggsmerter hos barn og unge. Klinikere bør være oppmerksomme på at graden av psykologiske og sosiale faktorer kan påvirke tilstedeværelsen av ryggsmerter, dvs. dette er noe klinikerne bør ta hensyn til i sin tilnærming til barn og unge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny artikkel om Skandinaviske kiropraktorers tanker og vurdering av sykmelding

Her er et kort sammendrag av årets første publiserte artikkel fra flere av våre kiropraktorkollegaer og forskere! 

Ole Kristoffer LarsenImage result for Iben AxénImage result for ole christian kvammen
Medforfattere: f.v. Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén og Ole Christian Kvammen.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdata
Managing sickness absence of patients with musculoskeletal pain – a cross-sectional survey of Scandinavian chiropractors.

Mette Jensen Stochkendahl,,Casper Glissmann Nim, Eleanor Boyle, Ole Kristoffer Larsen, Iben Axén, Ole Christian Kvammen and Corrie Myburgh

Chiropractic & Manual Therapies 2019 27:1

Her kan du lese hele artikkelen.

Kort sammendrag, hva/hvorfor, metode og resultat
Dette er en studie av skandinaviske kiropraktorer for å undersøke hvordan de tenker omkring sykemeldingsprosess av pasientene. Et spørreskjema gikk ut til kiropraktorene i Norge, Sverige og Danmark. Der stiltes spørsmål om bruken og vurderingen av sykemelding i daglig praksis.

Continue reading

Fullførte 3-årig forskerskole

Pernille Irgens og Birgitte L. Myhrvold har i disse dager fullført Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) ved Universitetet i Oslo. NAFALM er et supplerende forskerkurs som kan inngå i den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet. Den har foregått over de tre siste årene og de har tatt dette parallelt med doktorgraden de holder på med. «Kursene fokuserer på de ulike fasene man går igjennom iløpet av en PhD-utdanning, som blant annet å skrive prosjektprotokoll, forskningsartikler og hvordan utforme posters»,  sier Birgitte. Studentene ved NAFALM har hatt jevnlige nettseminarer, hvor de også har diskutert og vurdert hverandres oppgaver. Forskerskolen er spesielt rettet mot det allmennmedisinske feltet, med mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge, men de opplever allikevel at dette har vært svært nyttig. «Dette har vært et lærerikt tillegg til de andre obligatoriske kursene man må ta som PhD-student. Vi ser at allmennmedisinerne møter de samme utfordringene som oss når det gjelder forskning. Jeg vil anbefale andre i samme situasjon å benytte seg av denne forskerskolen!» sier Birgitte.

Spennende resultater fra norsk studie om bekkensmerter under svangerskap

Image result for stefan malmqvist             Stefan Malmqvist, stipendiat ved Universitetet i Stavanger.

En norsk studie om bekkensmerter i andre halvdel av svangerskapet ble publisert i BMJ Open tidligere i år. Stefan Malmqvist er førsteforfatter, og med seg på laget har han flere av våre kollegaer, deriblant Inger Kjærmann, Knut Andersen og Anne Marie Gausel. 

Om studien:

Tittel, forfattere, publikasjonsdata

Malmqvist S, Kjaermann I, Andersen K, et al. Can a bothersome course of pelvic pain from mid-pregnancy to birth be predicted? A Norwegian prospective longitudinal SMS-Track study BMJ Open 2018;8:e021378.

Studien i sammendrag

The objective of this prospective longitudinal cohort study was to explore if pregnant women with pelvic girdle pain (PGP), subgrouped following results from two clinical tests with high validity and reliability, differ in demographic characteristics and weekly amount of days with bothersome symptoms through the second half of pregnancy.

Continue reading

Bli bedre kjent med forskerne våre

Vi har stilt forskerne våre noen spørsmål, og denne gangen er det Knut Andersen sin tur! Han forsvarte sin doktorgradsavhandling 8. juni 2018. Tittelen på avhandlingen var «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots.» Knut kommer med gode tips til de som vurderer å tre inn i forskningsverdenen. 

Continue reading

Bli bedre kjent med forskerne våre

Vi spør våre forskere og Ph.D.-kandidater blant annet om hvordan de ble interessert i forskning, hvordan gjennomføringen av doktorgraden var og de kommer med tips til dere som vurderer å begynne med forskning.

Aleksander Chaibi, Ph.D.                 Foto: Beate Simarud.

Først ut er Aleksander Chaibi som forsvarte sin doktorgradsavhandling ”Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine” i 2017. Han er tilknyttet som forsker ved Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus HF. Aleksander jobber med ulike forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsgruppen på Ahus, nasjonale forskerspirer samt internasjonale samarbeidsprosjekt.

Continue reading

Ny stipendiatstilling

Er du kiropraktor og har du lyst til å forske ?

For første gang utlyser ELIB en stipendiat stilling. Vi håper mange er interessert i å være med å forske på vonde rygger hos eldre og ser frem til å motta søknader på denne stillingen innen fristen 23 november, 2018.

  

Stipendiatstilling til prosjektet BACE-N (Back Complaints in Elders –Norway)

 I samarbeid med Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, ved OsloMet utlyser ELIB en ph.d. stilling. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig og senest innen 1 februar 2019.

Continue reading

BAck Complaints in Elders- Chiropractic (BACE-C) – Webinar 1 nov

ELIB inviterer kiropraktorer til å være med i forskningsprosjektet BACE-C

BACE startet i Nederland og Brasil for å studere eldre med ryggsmerte i primærhelsetjenesten. I 2018 har BACE-C startet i Nederland, Sverige og England for å undersøke hvordan det går for eldre som får kiropraktisk behandling for sine korsryggplager. Nå vil vi også starte i Norge. Continue reading