Ny studie om forløpet av ryggsmerter

Publikasjonsdata:
The course of back pain in the Canadian population: trajectories, predictors, and outcomes.
Canizares M, Rampersaud YR, Badley EM. Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Jan 14. Hele studien finner du her.
Sammendrag
Dette er en befolkningsstudie fra Canada, man har samlet data via spørreskjema fra over 12.000 individer mellom 1994 og 2011 (9 målinger).  Først og fremst har man undersøkt forløp (trajectories) av ryggsmerte, men også prøvd å sette disse forløpene sammen med annen data.Man fant at nesten halvparten rapporterte ryggsmerte iløpet av perioden. Forløpene kunne klassifiseres som vedvarende (18%), økende(28%), minskende (21%) og intermitterende (33%). Man kunne ikke se at faktorer som utdannelse, inntekt og fysisk aktivitet hadde betydning for hvem som havnet i disse gruppene.Gruppene som hadde vedvarende og økendesmerte kjennetegnes av flere smerte-unnvikende aktiviteter, mer nedsatt funksjon, mer depresjon og flere komorbiditeter. De med vedvarende smerte brukte også medisiner og helsevesenet i størst utstrekning, men de som var i gruppen med minskendesmerte, brukte opioider og antidepressiva i økende takt.

Man har undersøkt disse forløpene i forhold til behandling, og man så at bruken av primærhelse-, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsetjeneste var relativt stabilt mellom gruppene og over tid. For kiropratikk fant man at i gruppene vedvarende og minskende så minsket bruken av disse tjenestene, mens det i gruppen økende var fler og fler som brukte tjenesten.

Studiens betydning for klinisk praksis
Studien bekrefter det mye forskning peker på, at man kan finne tydelige forløp av smerte, også blant befolkningen (og ikke bare blant pasienter). Interessant at disse forløpene ikke kan relateres til f.eks. utdanning, men ingen overraskelse at det kan relateres til komorbiditet og depresjon.

Sammendraget er skrevet av Iben Axén.

 

EPIC 2019

Image result for epic wfc ecu2019 logo   

Cecilie K. Øverås, Anders G. Bakken, Birgitte L. Myhrvold og Iben Axén var i forrige uke i Berlin under årets ECU/WFC kongress. Emnet var EPIC (Evidence-based, Patient-centered, Interprofessional, Collaborative), og fokuset var sterkt på at disse punktene er det som kreves for kiropraktoryrkets fremtid.

Continue reading

Smertekongress i Oslo 3.-5.april

Image result for sasp logo

Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) invitererer klinikere og forskere fra hele Norden til kongress i Oslo den 3.-5.april. «From Cells to Societies: What do we not know about pain?» er årets tema. Her er det mulighet for å lære mye innen smerterelatert forskning, og ikke minst knytte kontakter på tvers av profesjoner og landegrenser!

Program kan du se her.

Birgitte deler sine erfaringer

Stipendiaten Birgitte Lawaetz Myhrvold svarer på spørsmålene vi har stilt henne. Hun er Ph.D.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Universitetet i Oslo og forsker på forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor. 

 

Bilde av Birgitte Lawaetz Myhrvold                                                        Birgitte Lawaetz Myhrvold

Continue reading

Spennende resultater fra norsk studie om bekkensmerter under svangerskap

Image result for stefan malmqvist             Stefan Malmqvist, stipendiat ved Universitetet i Stavanger.

En norsk studie om bekkensmerter i andre halvdel av svangerskapet ble publisert i BMJ Open tidligere i år. Stefan Malmqvist er førsteforfatter, og med seg på laget har han flere av våre kollegaer, deriblant Inger Kjærmann, Knut Andersen og Anne Marie Gausel. 

Continue reading