Trakasserende ledelse, CRHR1 haplotype og angst

Stipendiat Ann-Christin Sannes er hovedforfatter i en nylig publisert studie i Current Research in Behavioral Science.

Studiens tittel og forfattere:
The association between abusive supervision and anxiety in female employees is stronger in carriers of the CRHR1 TAT haplotype
Ann-Christin Sannes, Jan Olav Christensen, Morten Birkeland Nielsen, Johannes Gjerstad

Kort sammendrag
Sosialt stress som for eksempel trakasserende ledelse aktiverer HPA-aksen som deretter frigir cortisol. Et protein som er svært viktig for denne prosessen er corticotropin-releasing hormone type 1 receptor (CRHR1). Genet som koder for dette finnes uttrykt blant annet i fremre del av hypofysen, den prefrontale cortex, amygdala og hippocampus. Disse områdene er viktige i både vår respons til stress, samt neuropsykiatriske sykdommer som angst. Målet med studien var å undersøke om det var en potensiell sammenheng mellom trakasserende ledelse, CRHR1 haplotype og angst.
Data ble samlet inn via spørreskjema til norske arbeidstakere. Totalt 1090 returnerte spørreskjema og spyttprøve for analyse.


Studiens resultat og betydning for klinisk praksis
Kvinnelige bærere av TAT/TAT viste seg å være mer sårbare for trakasserende ledelse og derfor økt opplevelse av angst symptomer enn andre genotyper. En slik gen-miljø assosiasjon ble ikke observert hos menn. Studiens resultat er viktig for arbeidsgivers forståelse av viktigheten med hvilken lederstil de implementerer og hvordan den påvirker arbeidstakere forskjellig.

Her kan du lese hele artikkelen

Similar Posts