Subgrupper blant eldre med ryggsmerte

Original tittel:

Identifying latent subgroups in the older population seeking primary health care for a new episode of back pain – findings from the BACE-N cohort

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38216905/


Studiens resultat og betydning for klinisk praksis

Studien har brukt data fra BACE-studien, der ryggpasienter som var 55 år eller eldre ble inkludert via leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Basert på smerte, funksjon og psykologiske variabler fant vi 4 distinkte grupper av pasienter. Disse ble kalt «positive» (39%), «fearful» (7%), «distressed» (8%) og «hopeful» (46%). Disse resultatene kan i forlengelsen brukes til å skreddersy behandling etter hvilken gruppe pasienten tilhører/ hvilke karakteristika pasienten har.

Kort sammendrag

BACE har hatt som mål å undersøke eldre med ryggsmerte. I denne studien ville vi se om man kunne finne skjulte subgrupper blant pasientene, og data fra 435 pasienter ble brukt i analysen. Latent klasseanalyse (LCA) er en datadrevet metode som finner likheter og forskjeller mellom individer på grunnlag av de valgte variablene.
De 4 gruppene er forskjellige i smerte (intensitet, varighet, komorbiditet og bruk av medisiner), funksjon og psykologiske faktorer (frykt for smerte, katastrofetanker, depresjon). Det var ingen forskjell mellom gruppene i hvem de søkte hjelp hos (i.e. kiropraktor, lege eller fysioterapeut), foruten at det var flere i den positive gruppen som hadde vært hos kiropraktor.

Similar Posts