Sammenheng mellom psykiske og sosiale faktorer og nakke-/ ryggsmerter hos unge?

Ellen Årtun er blant forfatterne i denne studien som ble publisert i European Journal of Pediatrics november 2018. 

                                                   Ellen Årtun.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdata The association between psychological and social factors and spinal pain in adolescents. Sarah Batley, Ellen Årtun, Eleanor Boyle, Jan Hartvigsen, Paula J. Stern, Lise Hestbæk. European Journal of Pediatrics, 21. november 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30465273
  Hva/hvorfor: Nakke- og ryggsmerter starter i barne- og ungdomsår og konsekvensene av smertene ligner på de vi ser hos voksne; de oppsøker helsehjelp, spiser smertestillende, unngår fysisk aktivitet, er hjemme fra skolen og opplever en forringet livskvalitet. Smerter som oppstår i ung alder er relatert til nakke- og ryggsmerter i voksenlivet. Derfor er forebygging og behandling viktig for denne aldersgruppen. Hos voksne viser litteraturen en sterk sammenheng mellom nakke- og ryggsmerter og psykiske/sosiale faktorer, men hos barn er denne sammenhengen i mindre grad blitt undersøkt. Formålet med denne studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom psykologiske og sosiale faktorer og nakke- og ryggsmerter i en gruppe barn i alderen 11-13 år. Metode: Dette var en tverrsnitts studie som innhentet data i mai og juni 2010. Studien var en sekundær analyse til SPACE studien som hadde til hensikt å øke barns fysiske aktivitet gjennom en rekke tiltak i omgivelsene rundt skolen. 1348 elever i alderen 11 til 13 år deltok i studien. Nakke- og ryggsmerte ble målt gjennom spørsmål om hvorvidt de noen gang hadde hatt smerter i nakke, brystrygg og korsrygg med illustrasjoner som viste de forskjellige områdene av ryggen. I tillegg skulle de angi smerteintensiteten på en skala 0 til 5 med ansiktsuttrykk (rFPS). Psykologiske og sosiale faktorer ble målt gjennom spørsmål om humør, søvnproblemer, nervøsitet, om de var lei seg, og om de følte seg ensomme og om medelevene aksepterte dem slik de var. Resultat: Det var en klar sammenheng mellom psykologiske og sosiale faktorer og nakke- og ryggsmerter i alderen 11-13 år. Økende hyppighet av psykologiske/sosiale faktorer var assosiert med en høyere Odds Ratio for rapportering av nakke- og ryggsmerter.
Studiens betydning for klinisk praksis Denne studien gir et bidrag til forståelsen av hvilke faktorer som er assosiert med nakke- og ryggsmerter hos barn og unge. Klinikere bør være oppmerksomme på at graden av psykologiske og sosiale faktorer kan påvirke tilstedeværelsen av ryggsmerter, dvs. dette er noe klinikerne bør ta hensyn til i sin tilnærming til barn og unge.  

Similar Posts