Likestilling: hvem får presentere på kiropraktor -konferanser?

Original tittel:

Presenters at chiropractic research conferences 2010–2019: is there a gender equity problem?

Forfattere: Aspinall SL, Nim CG, Harsted S, Miller A, Øverås CK, Roseen EJ, Young JJ, Søgaard K, Kawchuk G, Hartvigsen J.

Artikkelen er nylig publisert i Chiropractic & Manual Therapies og du kan lese mer om studien her: https://doi.org/10.1186/s12998-023-00498-w


Kort sammendrag, hva/hvorfor, metode (kort!) og resultat

Målet med studien var å vurdere kjønnsfordelingen på presentatører på kiropraktorkonferanser fra 2010 til 2019.

Å presentere på profesjonelle og vitenskapelige konferanser kan være en viktig del av en persons karriere som kan signalisere ekspertise og lederskap, spesielt for forskere som formidler vitenskapelige funn. Generelt er kvinner som presenterer på konferanser underrepresentert i ulike vitenskapelige disipliner. Denne ulikheten blant menn og kvinner er ikke tidligere undersøkt blant kiropraktorer selv om kjønnsforskjell i lederstillinger er identifisert innen profesjonen.

Dette var en retrospektiv undersøkelse av kjønnsfordeling hos de som presenterte på kiropraktorkonferanser fra 2010 til 2019. Et kriteria for inklusjon var at man sendte inn abstrakt til konferansene og at data omkring dette kunne fremskaffes. Kvalifiserte konferanser var arrangert av: World Federation of Chiropractic (WFC), Association of Chiropractic Colleges (ACC), European Chiropractors’ Union (ECU), Australian Chiropractors Association (AusCA) and Chiropractic Australia (CAus). Kjønnsklassifisering ble utført av to uavhengige forskere. Vi ønsket å dele kjønn inn i gruppene ‘kvinne’, ‘mann’ og ‘gender diverse’, men ingen individer ble klassifisert i sistnevnte kategori.

Vi inkluderte 40 konferanser arrangert mellom 2010 til 2019, som ga data på totalt 1760 unike individer. Vi fant at kvinner representerte rundt 35% av presentatører, konferansearrangører og abstrakt fagfellebedømmere, og det var en samlet økning i andelen av kvinner på omtrent 1 % per år mellom 2010 og 2019. Det var imidlertid en klar forskjell mellom typer presentasjoner; kvinnelige presentatører var mer vanlig for podium- og plakat/poster abstrakter (41 % og 40 % henholdsvis), mens bare 21 % av inviterte/keynote-presentasjoner ble gitt av kvinner og andelen var stillestående over perioden. Konferanser holdt i Oseania hadde en betydelig lavere andel av kvinnelige presentatører sammenlignet med Nord-Amerika, mens Europeiske konferanser falt mellom de to.

Kiropraktoryrket er på vei mot likestilling blant utøverne av yrket og presentasjoner på kiropraktorkonferanser bør være tilnærmet dette.

Studiens betydning

Vi anbefaler at konferansearrangører innsetter spesifikke tiltak for å støtte likestilling spesielt blant inviterte hovedtalere, slik at kjønn representerer profesjonen generelt. Videre oppfordrer vi til overvåking og rapportering om kjønnsmangfold ved fremtidige arrangementer blant forskjellige presentasjonstyper, arrangører, fagfellebedømmere og deltagere på konferanser.

Skjermdump av Presenters at chiropractor research conferences
Woman presenters graf

Similar Posts