Hva skjer hos kiropraktoren? Det avhenger av kiropraktoren og den som søker hjelp.

Original tittel:

Patient and provider characteristics associated with therapeutic intervention selection in a chiropractic clinical encounter: a cross-sectional analysis of the COAST and O-COAST study data.

Forfattere: Jenkins HJ, Downie A, Wong JJ, Young JJ, Roseen EJ, Nim CG, McNaughton D, Øveras CK, Hartvigsen J, Mior S, French SD.

Artikkelen er nylig publisert i Chiropractic & Manual Therapies og du kan lese mer om studien her: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-023-00515-y


Sammendrag

Målet med studien var å undersøke hvordan forskjellige behandlingsmodaliteter blir brukt for dem som søker hjelp hos kiropraktor og om kiropraktor- eller pasient- karakteristika betyr noe for valg av intervenjson.

Studien er basert på data fra Chiropractic Observation and Analysis STudy (COAST) and Ontario (O-COAST), og er tverrsnittsdata fra nesten 8000 kiropraktor konsultasjoner i Victoria, Australia (2010-2012) og Ontario, Canada (2014-2015). Kiropraktorene registrerte diagnoser og behandling brukt på opptil 100 påfølgende konsultasjoner.

94 representative kiropraktorer deltok og data på 6419 unike pasienter (gjennomsnittlig alder 44 år/58% kvinner) og 10.731 individuelle diagnoser ble inkludert. Manipulasjonsbehandling ble mest brukt, mens bløtvevsbehandling oftere var valget ved behandling av ekstremiteter. Manipulasjonsbehandling ble sjeldnere brukt når pasienten var en kvinne, ved førstegangs- konsultasjon og nye plager, ved flere komorbiditeter, på undervektige og overvektige. Rådgivning og trening ble sjeldnere rapportert blant kiropraktorer som hadde vært lenge i klinisk praksis.

Basert på mer enn 10.000 diagnoser fra kiropraktorkonsultasjoner konkluderte studien med at manipulasjonsbehandling ble mest brukt, mens bløtvevsbehandling oftere var valget ved behandling av ekstremiteter. Forskjellige karakteristika hos kiropraktor og pasient var assosiert med valg av intervensjon.

Studiens betydning og implikasjoner

Resultatene fra denne studien kan brukes til å støtte videre forskning på passende seleksjon av intervensjon for vanlige muskel- og skjelettplager. Resultatet angående rådgivning og trening kan være påvirket av målemetode da dette måtte rapporteres i fritekst, mens de andre valgene hadde avkrysningsbokser. Fremtidig forskning bør derfor avdekke hvordan rådgivning og trening brukes i klinisk praksis. Da dette oftere ble sett blant de som hadde vært lenge i praksis kan det muligvis reflektere tidligere utdanning og avdekke behov for hjelp til implementering av retningslinjer. Studien avdekket også enkelte forskjeller på tvers av land som kan være relatert til regionale forskjeller innen kultur, utdanning og helse-systemer, samt forskjellig tidspunkt for data innsamling.

Skjermdump av Presenters at chiropractor research conferences
Skjermdump statistikk med stolpediagram
Skjermdump stolpediagram

Similar Posts