Hva er nytt om forebyggende behandling?

I denne oversiktsartikkelen har vi søkt gjennom den vitenskapelige litteraturen etter studier om Maintenance Care (MC). Totalt ble 14 artikler inkludert, majoriteten fra The Nordic Maintenance Care Program der mange nordiske kiropraktorer og deres pasienter har bidratt med data.  

Vi kan nå si at evidensgrunnlaget er forbedret (siden en oversikt fra 2008), og at MC kan ses som en sekundær/tertiær-preventiv tiltak, passende for pasienter med tilbakevennende og langvarig ryggsmerter som responderer bra på kiropraktisk behandling. Vi fant 4 studier som studerte effekten av MC, og disse viste varierende resultater. Den eneste studien som inkluderte evidens i sin inklusjon var den svenske (Eklund et al 2018), og den demonstrerte effekt av MC (vanlig behandling uansett symptom) sammenlignet med behandling ved behov (behandling kun ved symptomer). 

Vi behøver mer forskning for å kunne anvende MC i stor skala, da effekten kun har blitt dokumentert i visse pasientgrupper, så vi kan ikke si generelt at MC er effektivt. 

https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0283-6

Similar Posts