Suksess i Toronto

Forrige helg møttes 60 av verdens ledende forskere innenfor kiropraktikk på CMCC – Canadian Memorial Chiropractic College i Toronto. Organisatorer var Jan Hartvigsen, Pierre Côté, Charlotte Leboeuf-Yde og Iben Axén. 

Målet med møtet var å gjennomføre en systematisk oversikt for å kunne utvikle evidensbaserte pasient-sentrerte anbefalinger om effekt av manipulasjonsbehandling for å forebygge ikke- muskel og skjelettlidelser.  

Med flere hundre forskningsartikler på menyen ble det en travel helg. Man gransket artikler og sorterte bort de som ikke møtte inklusjonskriteriene. 

Etter nesten 30 timer med lesing og bedømming ble anbefalingene presentert søndag ettermiddag for hele forskningsteamet, og ble stemt om. 

Dessverre kan vi ikke si noe om resultatene før de blir publisert, forhåpentlig senere i høst. 

Ved siden av forskerne var ca 30 politiske representanter fra internasjonale foreninger tilstede, for å observere prosessen og diskutere de politiske følgene av anbefalingene.  

Blant dem var formenn for mange nasjonale organisasjoner, som Lone Kousgaard Jørgensen (Danmark), Gitte Tønner (Nederland), Catherine Quinn (England) og Frederik Lange (Sverige). Dessuten var formann i ECU (Vasileios Gkolfinopoulos) og i WFC (Vivian Kil) tilstede. 

Similar Posts