Selvhåndtering av ryggplager

A digital decision support system (selfBACK) for improved self-management of low back pain: a pilot study with 6-week follow-up Louise Fleng Sandal, Cecilie K. Øverås, Anne Lovise Nordstoga, Karen Wood, Kerstin Bach, Jan Hartvigsen, Karen Søgaard, and Paul Jarle Mork Pilot Feasibility Stud. 2020;6:72. doi:10.1186/s40814-020-00604-2 · An App-

Delivered Self-Management Program for People With Low Back Pain: Protocol for the selfBACK Randomized Controlled Trial Louise Fleng Sandal, Mette Jensen Stochkendahl, Malene Jagd Svendsen, Karen Wood, Cecilie K Øverås, Anne Lovise Nordstoga, Morten Villumsen, Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, Barbara Nicholl, Kay Cooper, Per Kjaer, Frances S Mair, Gisela Sjøgaard, Tom Ivar Lund Nilsen, Jan Hartvigsen, Kerstin Bach, Paul Jarle Mork, Karen Søgaard JMIR Res Protoc. 2019;8(12):e14720. doi:10.2196/14720

Sammendrag

EU-prosjektet selfBACK (https://www.selfback.eu/) er ledet fra NTNU, Norge, men har også 7 partnere fra 4 andre land inkludert SDU, Danmark. Prosjektets overordnede mål er å hjelpe folk med ryggsmerter til bedre selvhåndtering av plagene sine, redusere smerte og bedre funksjon. Prosjektet går over 5 år (2016-2020) og har en økonomisk ramme på 50 millioner. I selfBACK kombineres teknologi med dagens kunnskap om ryggsmerter. Et beslutningsstøttesystem basert på kunstig intelligens gir via en app på smarttelefonen skreddersydde personlige råd for håndtering av ryggplager. Innholdet i selfBACK appen består hovedsakelig av 3 elementer: informasjon og råd om ryggsmerter, måling av fysisk aktivitet (skritt) via aktivitetsarmbånd som sender informasjon til appen, og øvelser for styrke og bevegelighet. Mer informasjon om hvordan studiet er designet finner du i protokoll artikkelen: (https://www.researchprotocols.org/2019/12/e14720).

Etter en lengre fase med teknisk utvikling kunne den randomiserte kontrollert studie-delen av prosjektet starte og det er her Cecilie K. Øverås har vært involvert i en deltids-stilling siden sommeren 2018. Kiropraktorer, leger og fysioterapeuter i Trondheim, Norge og Odense, Danmark har rekruttert ryggpasienter til prosjektet som har fungert som et tilleggsverktøy til vanlig behandling. Før RCT’en startet ble det kjørt en pilotstudie for å avdekke eventuelle mangler og svakheter med det planlagte forskningsprosjektet. Pasienter som hadde søkt hjelp for ryggplager i primærhelsetjenesten ble rekruttert, fikk installert selfBACK appen og ble fulgt over 6 uker. Rekrutterings prosedyrer, inklusjons prosessen og app installasjonen visste seg å være gjennomførbar. Screening spørreskjemaet ble modifisert. Oppfølgningsdata var tilgjengelig fra 43 deltagere og hoved utfallsmålet (Roland Morris spørreskjema for funksjonsbegrensninger) visste en liten forbedring fra 8.6 (standard avvik 5.1) ved oppstart til 5.9 (standard avvik 4.0) etter 6 uker. Bruk av appen blant deltagerne varierte mye (fra 0-899 minutter, gjennomsnittlig bruk 134 minutter) i løpet av denne 6 ukers perioden. Hele pilot artikkelen kan du lese her: https://doi.org/10.1186/s40814-020-00604-2 .

Studiens betydning for klinisk praksis

Selvhåndtering av plager og sykdom og adferds endring er vanskelig, men det er også forventet at folk skal bli bedre til å ta vare på egen helse. Teknologiske hjelpemidler vil nok bli en stadig større integrert del av fremtidige helsetjenester og kanskje kan en app som selfBACK hjelpe folk til bedre håndtering av sine ryggplager. Vårt inntrykk er i alle fall at appen ble godt mottatt blant deltagerne. Data innsamlingen for selve RCT’en, som er gjort ved oppstart, 6 uker og 3, 6 og 9 måneder, avsluttes nå i 2020. Vi venter i spenning på å få starte analyser på denne dataen fra over 350 deltagere. Så det vil altså komme flere selfBACK forskningsartikler.

Similar Posts