Elektrisk aktivitet i nerveceller (motonevroner) som styrer de dype ryggmusklene.

Studiens tittel  
Single-motor-unit discharge characteristics in lumbal mulifidus muscle of acute low back pain patients.  
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31365288/
Studiens resultat og betydning for klinisk praksis 
I denne artikkelen beskriver vi den elektriske aktiviteten i nerveceller (motonevroner) som styrer de dype ryggmusklene hos mennesket. Vi har funnet en forskjell i felles styringssignaler til motoneuronpar på hver side av ryggen hos akutte ryggpasienter mens hos friske er de felles styringssignalene like til par som fyrer samtidig i samme muskel som til par som er på hver sin side av ryggen når personen står. Vi vet ikke om denne svikten i koordinering av ryggmusklene er en følge av ryggsmerte eller om ryggsmerter letter oppstår som følge av ujevnt styring av ryggmusklene.   
Kort sammendrag, hva/hvorfor, metode (kort!) og resultat 
Forsøkene ble utført ved bruk av tynne, myke, trådelektroder som ble implantert dypt i ryggmuskulaturen hos ni akutte ryggpasienter og ni friske, smertefrie frivillige. Vi ønsket å sammenligne aktiviteten til ryggen hos personer med akutte ryggsmerter mot de med smertefrie rygger. For å få dette til har vi utviklet en metode for forskere for å foreta målinger fra den dype delen av ryggmusklene. Denne delen av ryggmusklene får endret struktur kort tid etter at man får ryggsmerter. Muskelceller svekkes og dør, og muskelen infiltreres av fett. Med den nye metoden som vi har utviklet, er det mulig å forsikre seg om at opptakene av elektrisk aktivitet skjer fra riktig del av muskelen.  Hovedfokus for målingene vår var på den spontane, frie aktiveringen hos holdningsmuskler. Vi studerte den elektriske aktiviteten til motonevroner når personen sto eller satt stille og så på en spillefilm. I tillegg gjorde vi opptak når personen selv styrte aktiviteten av viljestyrte bevegelser ved å bøye seg frem. Forsøkspersonen kunne da kontrollere aktiviteten gjennom å lytte til elektriske signaler fra ryggmusklene og samtidig se aktiviteten fra ryggen sin på et oscilloskop.      

Similar Posts