eDelphi studie om digital helse

Original tittel:

One step at a time. Shaping consensus on research priorities and terminology
in telehealth in musculoskeletal pain: an international modified e‑Delphi study

Forfattere:Fandim JV, Hinman RS, Øverås CK, Sharma S, Belton J, Oliveira VC, Dear BF, Parker R, Ghai B, Bennell KL, Ferreira P, Hartvigsen J, Saragiotto BT.

Artikkelen er publisert i BMC Musculoskeletal Disorders og du kan lese mer om studien her: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-023-06866-0


Sammendrag

Digital helse eller telehelse har blitt en viktig del av det moderne helsevesenet, men ulik terminologi brukes, og forskningsprioriteringer innen digital muskelskjeletthelse er mangelfull. Denne eDelphi studien samlet forskere, klinikere, brukerrepresentanter, partnere i industrien, ledere innen helse og beslutningstakere på en internasjonal eDelphi prosess for å oppnå konsensus omkring temaet. Tilsammen deltok 194 personer på minst en av de 3 eDelphi rundene, og blant disse var det flest forskere (47%), klinikere (36%) og brukerrepresentanter (6%) og flest deltakere fra Brazil (19%), India (14%) og Australia (12%). Det ble identifisert 14 forskningsprioriteringer omkring følgende tema: tilgang på avstandsoppfølgning (remote care) innen rehabilitering (92% konsensus), implementering (92%), like muligheter (equity) (88%), kostnads-effektivitet (88%) og bruker perspektiv (87%). Det var konsensus om bruk av digital helse og telehelse som standardterminologi fra en opprinnelig liste med 37 brukte navn.

Fremtidig forskning bør vurdere de 14 identifiserte forskningsprioriteringene og bruke begrepene digital helse og telehelse innen muskelskjeletthelse.

Studiens betydning og implikasjoner

Bruk av digital helse anses som en viktig del av et moderne helsevesen og digitale løsninger kan være spesielt viktig for oppfølgning av personer med langvarige helseproblemer som f.eks ryggsmerter. Det er viktig at man gjør prioriteringer omkring hva som er relevant forskning på området, og dette kan også gi føringer på hva man skal få midler til å forske på. Denne artikkelen setter søkelys på forskningsprioriteringer og terminologi, men digitale løsninger bør også være del av den kliniske verktøykassen for de som jobber med muskelskjelett helse. Les mer her om du ønsker mer informasjon om dette: Saragiotto et al 2022 Can you be a manual therapist without using your hands? https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-022-00457-x

Similar Posts