Anne Marie Gausel får Norsk Kiropraktor-forenings fagpris i Etterutdannings-utvalget

Prisen deles ut til en som har bidratt til å føre faget faglig og forskningsmessig fremover
til glede for oss alle. Anne Marie har utmerket seg som forsker og formidler i sitt arbeide omkring
kvinnehelse og muskel – og skjelettsmerter under og etter graviditet.

Vi gratulerer!

Anne Marie

Similar Posts