Alder, kjönn og FKBP5 genotype; assosiasjon med helseplager.

Stipendiat Ann-Christin Sannes har nylig publisert den første artikkelen i forbindelse med hennes PhD-prosjekt. Her kan du lese artikkelsammendraget skrevet av hovedforfatteren selv.

Studiens tittel, forfattere, publikasjonsdato
The influence of age, gender and the FKBP5 genotype on subjective health complaints in the Norwegian working population.
Ann-Christin Sannes, Jan Olav Christensen, Morten Birkeland Nielsen og Johannes Gjerstad.

Kort sammendrag
Tidligere studier har vist at med økende alder, øker forekomsten av subjektive helseplager. Ingen tidligere studier har undersøkt sammenhengen mellom alder og FKBP5 rs9470080 genotype. FKBP5 genet spiller en rolle i regulering av sensitivitet til cortisol. Formålet med studien var å undersøke en potensiell sammenheng mellom alder, kjønn og genotype (FKBP5 rs9470080) på subjektive helseplager.
Data ble innsamlet via spørreskjema ved 3 anledninger, med 6 måneders mellomrom. 1060 individer returnerte spørreskjema og spyttprøve. Hos kvinner var nivåene av subjektive helseplager høyest hos de over 50 år, samt de med rs9470080 CC genotype. Ingen slike assosiasjoner ble sett hos menn.

Studiens resultat og betydning for klinisk praksis
Studien viser at for damer er alder og FKBP5 rs9470080 CC genotype faktorer som kan øke risikoen for subjektive helseplager. Hos menn ser man ikke denne sammenhengen. Resultatene er viktig i forståelsen av at biologiske faktorer som alder, kjønn og genvarianter spiller inn på helseplager.

Her kan du lese hele artikkelen.

Similar Posts