ELIB-FORSKER CECILIE KRAGE ØVERÅS TATT OPP I DET PRESTISJEFYLTE FORSKERNETTVERKET CARL II.

ELIB-forsker Cecilie Krage Øverås er valgt (som én av 14) blant 41 forskere som søkte om plass i den andre utgaven av det internasjonale forskernettverket Chiropractic Academy for Research Leadership (CARL II) Program.