Mønster av nakkesmerte basert på ukentlige SMS

Stipendiat Pernille Irgens har skrevet et artikkelsammendrag for sin nyeste artikkel om nakkesmerte. Her kan du lese artikkelsammendraget skrevet av hovedforfatteren selv.

«Neck pain patterns and subgrouping based on weekly SMS-derived trajectories”

Irgens P, Kongsted A, Myhrvold BL, Waagan K, Engebretsen KB, Natvig B, Vøllestad NK, Robinson HS.

Kort sammendrag
Smerter i nakke og rygg er dynamiske og endrer seg over tid. Basert på tidligere forløpsstudier på korsrygg, har en dansk korsryggstudie utarbeidet definisjoner på 4 hovedmønstre ved bruk av hyppige målinger: Ongoing, Persistent fluctuating, Episodic, og Single episode, som så er delt i 4 intensitetsnivåer (Severe, Moderate, Mild, og Minor). Som en del av den videre utviklingen av undergrupper er det viktig å vite om definisjoner basert på korsrygg passer på en nakke kohort, og hvorvidt de to regionene er forskjellige på distribusjon og karakteristika.

Objektiver
1) Undersøke om de definerte mønstre og undergruppene for korsrygg kan brukes på nakkepasienter i kiropraktorpraksis

2) Utforske robustheten til definisjonene

3) Undersøke om pasientene i de forskjellige mønstrene avviker på karakteristika og kliniske funn

Metode
Kiropraktorer i hele Norge rekrutterte 1208 pasienter med nakkeplager mellom september 2015 og mai 2016. Pasientene ble rekruttert uavhengig av smertens varighet og hvor de var i behandlingsforløpet. Det ble utsendt 2-3 SMS hver uke i 52 uker. Denne studien brukte data fra perioden som ble ansett som mer stabil i forløpet, fra uke 10 til uke 52.

SMS utsendt inkluderte spørsmål angående antall dager med smerte forrige uke, verste intensitet (VAS 0-10) forrige uke, og antall dager smerten har begrenset daglige aktiviteter forrige uke. Pasientene ble fordelt i grupper ut ifra definisjoner tidligere brukt på pasienter med korsryggsmerter. Gruppene ble deretter sammenliknet på variabler innen smerte, funksjon, sosio-demografiske og psykososiale faktorer.

Resultater
Alle pasienter med unntak av to kunne klassifiseres i én av de 16 undergruppene, der 94% av pasientene var i Persistent fluctuating (48%) eller Episodic (45%) mønstre.  Åtte av de 16 undergruppene inneholdt mindre enn 1% av kohorten hver seg. Gjennomsnittsalder var 44 (SD 13) år, 74% var kvinner, 17% av pasientene var rekruttert ved første konsultasjon for nakkesmerten, og gjennomsnittssmerten var 4.1 (SD 2.3) i kohorten.  Pasienter i Persistent fluctuating mønster skåret høyere innen redusert funksjon og psykososiale faktorer.

Konklusjon
Definisjonene på undergrupper passer både korsrygg og nakke pasienter, der smerten vanligvis vedvarer med variabel intensitet eller er episodisk. Pasienter med lite eller ingen smertefrie uker er mer plaget av smerten enn de i andre mønstre. Ettersom majoriteten av pasientene var klassifisert i kun 8 undergrupper, er det noe overflødighet i den originale modellen.

Studiens betydning for klinisk praksis
Bare en minimal andel av pasientene opplevde kun en enkel, kortvarig smerteperiode for så å være smertefri. Det er derfor viktig at dette tas i betraktning både innen planlegging av behandling, og kommunikasjon med pasientene; smerte er vanlig, og vedvarer i forskjellig grad med eller uten smertefrie perioden i de aller fleste nakkepasienter i kiropraktor-praksis. Siden pasienter uten smertefrie perioder opplever signifikant mer innvirkning av smerten i dagliglivet, er de sannsynlig å trenge mer omfattende, tverrfaglig behandling, mens råd og kort-varig behandling kan være nok for pasienter i mer episodiske mønstre.

Eksempler på pasienters forløp i de 16 undergruppene:

Hele artikkelen kan du lese her.

Similar Posts