Evelyn Kleppe-Danby


Evelyn Kleppe-Danby

Ph.d.-stipendiat, MChiro,

Ph.d.-stipendiat på Universitetet i Stavanger med avhandlingen: Trajectories and risk factors for pregnancy-related pelvic girdle pain–PGP-NOR project

Epost: evelyn.kleppe-danby@sus.no

Les mer om studiet her: https://www.helse-stavanger.no/fag-og-forskning/forskning-i-helse-stavanger/pgp-nor-studien/

PGP-NOR (Pelvic Girdle Pain during and after pregnancy in a NORwegian cohort (med link til prosjektets beskrivelse på ELIB sin side OG til prosjektets beskrivelse på Universitetet i Stavanger).

Kort prosjektbeskrivelse:

Bekkenleddsmerter er en av de vanligste plagene under og etter svangerskap. Bekkenleddsplager påvirker kvinner i forskjellig grad av smerte og kan være funksjonshemmende. Dette prosjektet ønkser å se på progressjonen av bekkenleddsmerter under svangerskap og etterpå, og undersøke faktorer som påvirker ulike subgrupperinger av bekkenleddsmerter. I tillegg vil prosjektet utforske risikofaktorer for bekkenleddsmerter, inkludert selvrapportert generalisert hypermobilitet. Studien håper også å kunne identifisere risikofaktorer for sykemelding i svangerskap. De gravide kvinnene vil bli invitert til å delta i prosjektet ved 12 ukers ultralyd ved Stavanger universitetsjukehus og vil inkludere 2000 deltakere. Kvinnene vil bli spurt om svare på ukentlige SMS spørsmål og gjentakende spørreskjema gjennom svangerskapet og 2 år etter.

Sitter i utvalget for utvalget for student, turnus og veiledere (Norsk Kiropraktor Forening)