Retningslinjer for behandling av nakkesmerterAv: Anders Galaasen Bakken

Publisert: 27.04.2021


Langvarig nakkesmerte er definert som smerte som varer mer enn 3 måneder og er en tilstand som rammer mange. Men hva sier retningslinjene om behandling av denne tilstanden?

Stort problem

Folkhelseinstituttet rapporterte fra en måling av sykdomsbyrden i Norge i 2016 at langvarig rygg- og nakkesmerte er hovedårsaken til nedsatt helse i befolkningen. Kostnadene for muskel- og skjelettlidelser i Norge var på 185 milliarder i 2018 og har økt regelmessig de siste årene. Kortfattet kan man si at slike problemer «rammer flest og koster mest».

Komplisert tilstand

Langvarig nakkesmerte kjennetegnes ofte av et overfølsomt smertesystem uten identifiserbar sykdom eller skade. Man finner oftest ikke noe galt på røntgen, CT, MR eller blodprøver, men tilstanden er sterkt forbundet med depresjon, angst, tretthet og nevrotisme. I sum medfører dette at langvarige nakkesmerter er utfordrende å behandle.En tydelig behandlingsplan starter med en grundig anamnese og undersøkelse. Det er viktig å informere pasienten på en forståelig måte som ufarliggjør tilstanden, samtidig som de føler seg ivaretatt. Mestring av smertene og ansvar for egen framgang er nødvendig for å håndtere nakkesmertene på best mulig måte. Det finnes et hav av tilgjengelige behandlingsalternativer, men langvarig nakkesmerter har vist seg å være en tilstand som ofte er livslang i varierende grad, og vanskelig å bli helt kvitt.

Mangel på nasjonale retningslinjer

Når det gjelder behandling av langvarig  nakkesmerte finnes det ingen nasjonale retningslinjer. Det nærmeste vi finner i Norge er nasjonale retningslinjer for ryggsmerte fra 2007, men utviklingen i området har ført til at også disse retningslinjene bør oppdateres. En systematisk gjennomgang av retningslinjer for behandling av generelle nakkesmerte har blitt gjort, men ikke for langvarig nakkesmerte. De fleste av retningslinjene anbefaler en såkalt multimodal (flere typer samtidig) behandling bestående av trening og manuell behandling.

Tilgjengelige retningslinjer

En oppsummering av behandlingsstrategier med dokumenterbar effekt på langvarig nakkesmerte har blitt gjort av  Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association. Disse har også blitt gjengitt på norsk av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Med utgangspunkt i denne følger et kort beskrivelse av tiltakene for langvarig nakkesmerte.

For langvarig nakkesmerte med nedsatt bevegelse anbefales en kombinasjon av følgende innsatser:

Manipulasjon eller mobilisering av nakke og/eller brystrygg sammen med varierte treningsøvelser for nakke, skulder og rygg som for eksempel tøying, styrketrening, utholdenhetstrening og kondisjonstrening.

Nålebehandling (dry needling), laser og traksjonsbehandling av nakke kan også prøves.

I tillegg kan generelle utholdenhetsøvelser for musklene i området samt pasientinformasjon og råd som fremmer aktivitet og adresserer pasientens tanker rundt tilstanden være behjelpelig.

For pasienter med langvarig smerte med nedsatt koordinasjon (inkludert whiplash assosiert lidelsese) kan følgende hjelpe:

Råd og veiledning med fokus på trygghet, oppmuntring, prognose og smertemestring.

Mobilisering og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) i kombinasjon med treningsprogram som inkluderer styrketrening av nakke og brystrygg samt trening av utholdenhet, fleksibilitet og koordinasjon ved bruk av prinsipper fra kognitiv adferdsterapi.

For pasienter med langvarig nakkesmerte og hodepine:

Her kan manipulasjon eller mobilisering av nakke eller brystrygg, kombinert med styrketrening, tøying og utholdenhetstrening av nakke og skuldre hjelpe.

For pasienter med langvarig nakkesmerte med utstrålende smerte:

Her bør man prøve cervikal traksjon, kombinert med andre tiltak som tøying og styrketrening, pluss mobilisering/manipulasjon av nakke og brystrygg.

Det er viktig at pasienten får informasjon og råd for å oppmuntre til trening og deltagelse i arbeidsaktiviteter.

Vi vil minne om at dette er retningslinjer. Behandlingsmetode og behandlingsplan bør tilpasses etter pasientens behov, der god kommunikasjon og et godt forhold til  terapeuten er viktig for å oppnå god effekt av behandling.

Referanser

Camilla Stoltenberg, Ingvild Egner, Christina Rolfheim-Bye, Sonja Kvalheim Fougner, and «Folkehelseinstituttet Årsrapport 2018.» 2019.

Folkehelseinstituttet. «Sykdomsbyrden I Norge I 2016.» Tidskrift for Den norske legeforening  (2016).

Parikh, Pulak, Pasqualina Santaguida, Joy Macdermid, Anita Gross, and Arshia Eshtiaghi. «Comparison of Cpg’s for the Diagnosis, Prognosis and Management of Non-Specific Neck Pain: A Systematic Review.» BMC Musculoskeletal Disorders 20, no. 1 (2019/02/14 2019): 81. https://doi.org/10.1186/s12891-019-2441-3.

Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle. «Mens Vi Venter På Nye Retningslinjer for Behandling Av Korsryggsmerter.» 2020. https://tidsskriftet.no/2020/05/debatt/mens-vi-venter-pa-nye-retningslinjer-behandling-av-korsryggsmerter.

Ringgaard, Anne, «Nakkesmerter Setter Forskerne I Sjakk Matt,» 2017, https://forskning.no/menneskekroppen/nakkesmerter-setter-forskerne-i-sjakk-matt/373841.

Skjeseth, Nina Erga. «Nye Reviderte Retningslinjer: Klinisk Praksis Ved Nakkesmerter Fysioterapi I Privat Praksis.» Fysioterapi i privat praksis, 2017.

Sundhedsstyrelsen. «Nationale Kliniske Retningslinjer for Udredning Og Behandling Samt Rehabilitering Af Patienter Med Generaliserede Smerter I Bevægeapparatet.» 2018.

Treede, R. D., Rief, W., Barke, A., Aziz, Q., Bennett, M. I., Benoliel, R., et al. (2015). A classification of chronic pain for ICD-11. Pain, 156(6), 1003-1007.

Øystein P. Nygaard, Magne Rø, Tor Inge Andersen, John-Anker Zwart. «Nakkesmerter Med Og Uten Nerverotsaffeksjon.» 2010. https://tidsskriftet.no/2010/11/oversiktsartikkel/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon.