Ny forskningsleder ELIB

Ny forskningsleder ansatt i ELIB

Iben Axen er fra 1. april ansatt som forskningsleder i stiftelsen.

Axen er engasjert i en 70 % stilling og velger nå å avslutte alt klinisk arbeid slik at hun kan ha fullt fokus på jobben i ELIB sammen med en 30% stilling ved Karolinska Institutet (KI) hvor hun blant annet er veileder for en norsk ph.d-kandidat.

– Jeg gleder meg enormt til å komme i gang med arbeidet. Dette er en unik sjanse til å få være med å styrke kiropraktikken både i Norge men også i Norden. Først skal jeg gjøre meg kjent med forskerne dere har her i Norge og så skal de strategiske målene konkretiseres og settes ut i livet, sier Axen.

Iben Axen, som er født i Danmark, har vokst opp i Norge og bodde her inntil hun begynte kiropraktorutdanningen ved AECC. Hun startet sitt forskningsarbeide ved Karolinska Institutet i Stockholm i 2007 hvor hun også tok sin ph.d. i 2011. Siden har hun vært postdoc ved Syd-dansk universitet (SDU) i 3 år før hun dro tilbake til KI hvor hun nå er Associate Professor i ”Musculoskeletal health at the Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health Institute of Environmental Medicine”.

En av de første tingene Iben vil ta tak i er å sette seg inn i de prosjektene som er i gang og bli kjent med de som allerede er involvert i forskning i Norge. Målet er å få til en koordinering og se hvordan de pågående prosjektene kan lede videre til nye prosjekter.  Det overordnede visjon/målet er å bygge et sterkt forskningssenter som kan bli ledende innenfor forskning av muskelskjelett-lidelser og være et tydelig faglig senter for kiropraktikken i Norge.

Ledelsen i ELIB er henrykt over ansettelsen

”Vi er veldig fornøyd med å få Iben med på laget i arbeidet med å bygge opp forsknings aktiviteten i Norge. Jeg har stor tro på at vi nå skal få mer fart på sakene. Vi har utarbeidet en strategi som legger større vekt på kontakt med klinikerne både i forbindelse med forskningsprosjektene og også formidling og implementering skal få et større fokus”, sier ELIBs leder Eli Magnesen.