Vil du vite mer om forskningsstiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB)?

ELIB inviterer til webinar onsdag 18.november kl 18.00-19.00.

Norske kiropraktorer bidrar betydelig økonomisk til ELIB ved at en andel av HELFO refusjonen overføres til Fondet for etter- og videreutdanning for kiropraktorer som igjen gir til støtte ELIB. 

ELIB ønsker å informere bidragsyterne om hva som skjer i stiftelsen og hva pengene brukes til.  Derfor arrangerer vi et webinar. 

Eli Magnesen, styreleder, og Iben Axén, forskningsleder kommer til å fortelle mer om

  • ELIBs historie, visjon og formål
  • Hvordan jobber vi i ELIB for å nå målene? 
  • Hvilke prosjekt gir ELIB støtte til?
  • Hvordan er søknadsprosedyren for å få støtte fra ELIB?

I et webinar onsdag 18 november, kl 18-19

Påmelding: mail til iben.axen@elibforskning.no