Rapport fra forskningsleder – Iben Axen, juni 2018.

Tre måneder har gått siden jeg begynte i jobben som forskningsleder i ELIB. Her kommer en kort oppsummering på hva jeg og ELIB har jobbet med så langt.

Først og fremst har jeg brukt tid på å sette meg inn i forholdene i Norge.  Jeg har snakket med de norske kiropraktorene som er forskere (takk hver og én som tok seg tid!) for å danne meg et bilde av hvilken kompetanse, hvilke idéer og hvilke muligheter vi har i stiftelsen. Jeg har snakket med noen potensielle forskere, som jeg håper vi kan rekruttere til spennende prosjekter. Men jeg ønsker også kontakt med de av dere som er nysgjerrig på bidra i forskningen.  Det er bare å ta kontakt med meg hvis du har spørsmål eller innspill.

En utfordring er at Norge er stort, vi sitter spredt utover landet og er tilknyttet ulike akademiske miljøer. Derfor er  ELIBs fysiske plassering ikke avklart – skal vi satse på ett

sted eller kanskje to? Ett medisinsk universitet er for oss selvklart. Jeg har  hatt noen møter med personer «utenfra» som kan være viktige for norsk kiropraktisk forskning fremover. Men det viktigste er at vi skal  bygge et faglig forskermiljø som kan være en drivkraft for profesjonen og bidra med kunnskap til klinikerne. Fortsettelse følger…

Takket være norske kiropraktorers vilje til å bidra til finansiering av ELIB og Helsedirektoratets tilskudd har stiftelsen fått økte ressurser og en reell mulighet til å bygge opp et forskningsmiljø.  Likevel gjelder det å bruke pengene smart. Den forskningen ELIB velger å satse penger på i fremtiden må holde god kvalitet og bidra til stiftelsens mål.   La meg i den forbindelse være tydelig på at ELIB kommer til å prioritere finansiering av  forskere i solide prosjekter, altså er det studien som er det viktigste for å få midler.

I august har vi invitert til et nettverksmøte i Oslo. Der kommer ELIBs strategi å diskuteres, men vi kommer også til å jobbe med å finne synergieffekter i våre prosjekter. I tillegg planlegges ett forskerspiremøte senere i høst, der potensielle forskere kan treffe PhD-stipendiater å få svar på spørsmål om hvordan det virkelig er å forske.

God sommer! Mvh Iben