Artikkelsammendrag: Nevrofysiologiske effekter av SMT

Stipendiat Ann-Christin Sannes har skrevet et artikkelsammendrag av en randomisert studie som har undersøkt nevrofysiologiske effekter av SMT.

Tittel, forfattere og publikasjonsdato: Effect of lumbar spinal
manipulation on local and remote pressure pain threshold and pinprick
sensitivity in asymptomatic individuals: a randomised trial.
Sasha L. Dorron, Barret E. Losco, Peter D.Drummond and Bruce F.
Walker. 2016. doi: 10.1186/s12998-016-0128-5  
Kort sammendrag av studien: Et komplett bilde av de fysiologiske
prosessene, samt totale effekter knyttet til SMT er fortsatt mangelfullt.
Målet med studien var å øke forståelsen av de nevrofysiologiske
effektene av SMT for å kunne gi klinikere økt kunnskap og dermed mer
korrekt applikasjon av behandling. Data ble innhentet fra målinger gjort i forkant av SMT (baseline), samt gjentatte målinger etter 10, 20 og 30
minutter etter SMT. Funnene viste nedsatt følsomhet for smerte både
lokalt og regionalt etter SMT. En av de foreslåtte teoriene som forklarer
årsaken til denne responsen er en aktivering av nedstigende forbindelser fra hjernestammen til ryggmargen (descending inhibitory pain control
system) som selektivt regulerer C-fibre.  
Betydning for klinisk praksis: Disse resultatene gir en økt forståelse av de umiddelbare nevrofysiologiske effektene av SMT samt å øke
kunnskapsnivået til klinikere og en mulig forklaringsmodell til
pasientene.  

Du kan lese hele artikkelen her.