Har du en forskerspire i deg?

Det er mange måter å bli involvert i forskning på. Som kliniker kan man være med å samle inn data eller man kan ha små forskningsprosjekter tilknyttet klinisk arbeid. For de som ønsker å drive med forskning som hovedgesjeft er en ph.d utdanning grunnstenen for en slik karriere.  Det er høyskoler og universiteter som gir slik utdanning. 

 Hva kan man gjøre for å komme i gang?  

Av og til utlyser forskningsmiljøer stillinger for ph.d kandidater. Da er tema og prosjektbeskrivelsen allerede utformet og den aktuelle søker blir ansatt for å gjennomføre det som allerede er bestemt. Det kan være en god og ofte enkel måte å komme i gang med forskning.  Som utdannet kiropraktor vil det generelt være få muligheter for dette, men de finnes. De forskjellige universitetene kan ha litt forskjellige organisering og opptakskrav til sin ph.d.-utdanning.  

 Hvis jeg vil gjøre dette selv?  
 • Du må ha en master-grad 
 • Du må ha et tema å forske på 
 • Du må ha godkjente veiledere som kan bistå deg i utforming og gjennomføring av prosjektet. 
 • Du må ha finansering og det må søkes om støtte til prosjektet, som regel til flere ulike instanser. 
 • Du må bli tatt opp på et ph.d program ved et av universitetene eller høyskolene. 
 Kan ELIB hjelpe meg?  

ELIBs formål er bl.a. å stimulere forskningsvirksomhet. Det gjør vi på flere måter 

 • Nettverksmøter (2 om året) der forskere, stipendiater og forskerspirer møtes og jobber med et tema 
 • Informasjon på nettsiden med linker 
 • Forskerportrett på nettsiden med gode råd 
 • Webinar om å bli forsker 
 • Pågående forsknings-prosjekter der man kan hjelpe til med pasient-rekruttering, testing mm. 
 • Tips om relevante kurser, stillinger mm. 

Masteroppgave

ELIB vil gjerne komme i kontakt med kiropraktorstudenter som tenker seg en forskerkarriere fremover eller som planlegger en masteroppgave som er publiseringsbar. Du har kanskje en god idé og behøver hjelp med metodikk, rekrutering av kiropraktorer eller pasienter, eller med søknad om midler. Av og til har vi data som vi behøver hjelp med å analysere, noe som kan være egnet til en masteroppgave. En av våre forskere vil da fungere som veileder, sammen med veiledere på ditt universitet. Kontakt oss hvis du ønsker slik hjelp.