Om Stiftelsen

Stiftelsen ELIB ble opprettet av Norsk Kiropraktorforening i 2011 og er registrer som en selvstendig stiftelse i Stiftelsesregisteret og Brønnøysundregisteret.

Formål

Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving – og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.

Vedtekter

Stiftelsens vedtekter kan du lese her.

Administrasjon og ledelse

Forskningsleder: Iben Axén
Styreleder: Eli Magnesen

Økonomi

ElIB har fra og med 2012 motatt en bevilgning på en million kroner av Helse- og  Omsorgsdepartementet (HOD) sitt budsjett. Statsstøtten er øremerket stiftelsens forskningsformål.

Tilsvarende har Norske Kiropraktorers Etter- og videreutdanningsfond tildelt ELIB årlige rammebetingelser til forskningformål. Sammen med statsstøtten utgjør dette hovedfinansieringen av ELIBs Forskningsaktiviteter frem til nå.

Den Europeiske Kiropraktor union (ECU) og Oslo Chiropractic Symposium har også bidratt med støtte til ELIBs aktiviteter.