Spennende phd-stipendiatstilling innen kroniske muskel- og skjelettplager ved Universitet i Oslo

Prosjektet ‘INOREG- Effekter av primærhelsetjenester for kroniske sykdommer’ søker phd-stipendiat til stilling til forskning på kroniske muskel- og skjelettplager.

På grunn av økning av andel eldre og kroniske syke pasienter, vil man i fremtiden se en økt ressursmangel i primærhelsetjenesten. Det er fra politisk hold etterlyst mer forskning på hvordan multimorbiditet og helsetjenester i kommunen påvirker arbeidsdeltakelse, funksjonsevne og livskvalitet for kronisk syke pasienter. Prosjektet ‘INOREG – Effekter av primærhelsetjenester for kroniske sykdommer’ skal undersøke måter å forbedre den kommunale omsorgen for kronisk syke pasienter og resultat fra studien vil bidra til å informere beslutningstakere om hvordan tjenester kan forbedres.

Prosjektet ‘INOREG’ består av to arbeidspakker hvor den ene skal fokusere på kroniske muskel – og skjelettplager. Arbeidspakken for kroniske muskel- og skjelettplager skal bruke registerdata samt FYSIOPRIM-data til å se på samhandling innen og på tvers av tjenestenivåer for muskelskjelettpasienter samt å måle dette opp imot utfall som helsevariabler, reinnleggelser og sykmeldinger.

Arbeidspakken ledes av Nina Køpke Vøllestad og hele prosjektet ledes av professor Tron Anders Moger. Prosjektet er tilknytt Institutt for helse og samfunn ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

For mer informasjon om hele prosjektet kan du klikke her.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Nina Køpke Vøllestad, og for å søke på stillingen se link her.