Internutlysning: Ph.d. stipendiat søkes til prosjektet Back Complaints in Elders- Chiropractic (BACE-C).

Om prosjektet:
BACE er en longitudinell studie som undersøker forløpet av korsryggplager hos pasienter over 55 år. Studien startet i Nederland og Brasil, og i Norge har BACE-N vært i gang siden 2014. BACE-N ledes av professor Margreth Grotle, Institutt for fysioterapi, OsloMet Storbyuniversitetet, og inkluderer tre stipendiater (to fysioterapeuter og en kiropraktor). BACE –C er den kiropraktiske armen av BACE, forankret i Nederland, men det er også pågående datainnsamlinger i Sverige, England og Australia. Målet er å inkludere 300 pasienter fra hvert land og videre slå dem sammen i en stor database.

Stipendiaten blir ansatt på OsloMet i forskergruppen Muskelskjeletthelse (se www.muskhealth.com). Forskergruppens leder er professor Margreth Grotle. Samarbeidet i gruppen er viktig, og man har regelmessige møter, seminarer og diskusjoner. Stipendiaten vil ha én hoved- og to bi-veiledere, hvor hovedveilederen vil være en kiropraktor.

Prosjektets foreløpige tittel:
The impact of lifestyle on the burden of Low Back Pain in the elderly seeking chiropractic care; A mixed method study

Prosjektets hovedspørsmål:

1: Hvordan påvirker arbeid (å være i jobb, omfang av jobb, type av jobb) forløpet av korsryggplager hos kiropraktorpasienter (i aldersgruppen 55+), differensiert på alder og kjønn.

2: Hvordan påvirker modifiserbare livsstilsfaktorer (BMI, røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet) forløpet av korsryggplager hos kiropraktorpasienter (i aldersgruppen 55+), differensiert på alder og kjønn.

3: Hvordan erfarer kiropraktorpasienter (i aldersgruppen 55+) råd om livsstil og livsstilsendring? Og hvordan får disse rådene betydning i forhold til egne korsryggplager?

Vi søker en kiropraktor med akademisk mastergrad og autorisasjon i Norge. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig er et krav. Tidligere forskningserfaring er en fordel. Stipendiaten må følge kursplan for ph.d.-stipendiater ved OsloMet (http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Ph.d/Helsevitenskap ) og man forventes å være til stede (fysisk eller digitalt) på fastsatte møter. Stillingen er på heltid i 3 år. Deltid lengre enn 3 år kan vurderes. Tiltredelse ønskes i løpet av høsten 2020.

Lønn: Stillingen lønnes etter OsloMets regelverk for stipendiatstillinger. ELIB finansierer stillingen og garanterer for en minstelønn på lønnstrinn 59 (523 200) for full stilling.

Søknad med CV og personlig brev med utdypet motivasjon for stillingen sendes til forskningsleder i ELIB,
Iben Axen , iben.axen@elibforskning.no 

Søknadsfrist: 25. september 2020.