Fullførte 3-årig forskerskole

Pernille Irgens og Birgitte L. Myhrvold har i disse dager fullført Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) ved Universitetet i Oslo. NAFALM er et supplerende forskerkurs som kan inngå i den valgfrie delen av studiepoengene i doktorgradsstudiet. Den har foregått over de tre siste årene og de har tatt dette parallelt med doktorgraden de holder på med. «Kursene fokuserer på de ulike fasene man går igjennom iløpet av en PhD-utdanning, som blant annet å skrive prosjektprotokoll, forskningsartikler og hvordan utforme posters»,  sier Birgitte. Studentene ved NAFALM har hatt jevnlige nettseminarer, hvor de også har diskutert og vurdert hverandres oppgaver. Forskerskolen er spesielt rettet mot det allmennmedisinske feltet, med mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge, men de opplever allikevel at dette har vært svært nyttig. «Dette har vært et lærerikt tillegg til de andre obligatoriske kursene man må ta som PhD-student. Vi ser at allmennmedisinerne møter de samme utfordringene som oss når det gjelder forskning. Jeg vil anbefale andre i samme situasjon å benytte seg av denne forskerskolen!» sier Birgitte.