Ann-Christin Sannes, PhD stipendiat ved statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

JOB STRESSOR, HEADACHE AND NECK PAIN – ROLE OF GENETIC FACTORS, GENDER AND CONFLICT MANAGEMENT 

Prosjektet skal undersøke om destruktivt lederskap fører til hodepine og/eller nakkesmerter, samt undersøke om genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering har en påvirkning. Dette prosjektet tar utgangspunkt i et representativt utvalg av den norske arbeidende befolkning, hvor det er samlet inn spørreskjema og spyttprøver for analyse. Tidligere studier har vist at enkelte genvarianter og psykososialt stress har en påvirkning på rapportert smerte (Olsen et al. 2012, Fanavoll et al. 2016, Christensen et al. 2017, Jacobsen et al. 2018).  

Å utforske dette feltet nærmere vil forhåpentligvis tilføre ny kunnskap om smerte, individuelle variasjoner, klinisk prognose og råd til pasientene, samt hvilke psykososiale faktorer som er viktige. 

Ann-Christin startet PhD-forløpet i januar i år og er i gang med første del av analysene. Videre gjenstår resten av analysene samt produksjon av artikler.  

Prosjektet finansieres av Elib. 

Kontakt informasjon: 

E-post: ann-christin.sannes@stami.no