Kontakt Informasjon

Ønsker du kontakt med oss kan du sende en e-post til:  post@elibforskning.no

eller ta kontakt med:

Forskningsleder Iben Axen
E-post: iben.axen@elibforskning.no

Styreleder Eli Magnesen
E-post: styreleder@elibforskning.no
Tlf: 957 72 372