Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor

Birgitte L Myhrvold, ph.d. stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Pernille Irgens, ph.d. stipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Prosjektet har som hovedmål å beskrive smerteforløpene av pasienter med nakkeplager i kiropraktorpraksis, samt hvilke personlige, psykiske og fysiske (kliniske, og behandlings-­‐) faktorer som predikerer de ulike forløpene. 1476 pasienter med nakkeplager er inkludert til studien av kiropraktorer i hele Norge.

154 kiropraktorer ble registret til å rekruttere pasienter, og 83 av de i alt 154 kiropraktorer har rekruttert pasienter til studien. Dette er 13 % av alle kiropraktorer i Norge. Det varierer hvor mange hver kiropraktor har samlet, dette kan ha en sammenheng med type klinikk og travelhet på klinikken, men nok aller mest motivasjon og engasjement. Enkelte har samlet 2-­‐3 pasienter mens andre har vært mer effektive og samlet 20 pasienter på en dag eller en uke. Disse kiropraktorer har gjort en god jobb og fortjener skryt! På UiO er de imponert over hvor effektive kiropraktorer har vært til å rekruttere pasienter til studien. Rekrutteringen av pasienter er nå avsluttet og vi takker alle de kiropraktorer som har bidratt. Pasientene blir fulgt opp av Birgitte og Pernille, uansett om de har vært til behandling eller ikke hos kiropraktor. Kiropraktorer følges opp med utvalgte spørsmål via nettskjema om pasienten etter 4 og 52 uker. Det er en stor jobb å følge opp både pasienter og kiropraktorer slik at dataene blir så komplette som mulig. Vi ber derfor alle kiropraktorer om å utfylle alle nettskjemaer. Er kiropraktor usikker på om alle nettskjemaer for rekrutterte pasienter er utfylt kan de kontakte oss på mail eller mobil. ELIB finansierer disse to ph.d. prosjektene.